Erzincan'da ticari alan imarlı arsa ihalede satılacak

Erzincan ilinde il özel idaresi tarafından 1025 metrekare büyüklüğündeki ticari imarlı arsayı 3 milyon 649 Bin TL muhammen bedelle satışa çıkarıldı

Erzincan'da ticari alan imarlı arsa ihalede satılacak
Editör: Hakan A.
01 Aralık 2020 - 08:54
Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerinde belediye ve il özel idareleri tarafından gayrimenkul satışı sürüyor. Bu kapsamda Erzincan ilinde, il özel idaresi 1025 metrekare büyüklüğünde ticari imarı olan bir arsanın satışı için ihale düzenleyecek. İşte ihale tarihi ve satışa dair diğer önemli bazı detaylar.

Emlak Pencerem / Emlak Haberleri Merkezi - 1 Aralık 2020 - İstanbul


Erzincan İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığı, hazine mülkiyeti ticari imarlı arsa satışı için ihale düzenleyecek.

Mülkiyeti Erzincan İl Özel İdaresine ait İnönü Mahallesi 17. Sokak, No: 3'te bulunan 535 ada, 20 parsel nolu 1025,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde bulunan iki katlı kargir binanın "İmar Planında Blok Nizam 4 Kat T.A.K.S -0,80, K.A.K.S=3,20 Ticari Alan" hali hazır mevcut durumu ile satış ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereğince KAPALI TEKLİF USULÜ ile İl Encümenince yapılacaktır.


Satış için tespit edilen iki katlı kargir binanın imarla ilgili her türlü vergi, resim harçlarla ve sözleşme giderleri alıcıya aittir. Resmî Gazete’de yayımlanarak 03 Şubat 2017 tarihinde yürürlüğe giren 29968 sayılı Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin 5’inci maddesi gereği İl Özel İdaresinin mülkiyetindeki taşınmazların satışı KDV’den istisnadır.

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 40. maddesine 5577 sayılı Kanun’un 1. maddesi ile eklenen ek fıkralarda belirtildiği üzere; (kapalı teklif usulü ile yapılan artırma ihalelerinde; geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır.

Ancak, geçerli teklif sayısının üçten fazla olması durumunda bu işlem, geçerli en yüksek teklif üzerinden, oturumda hazır bulunan en yüksek üç teklif sahibi istekliyle, bu üç teklif ile aynı olan birden fazla teklifin bulunması halinde ise bu istekliler dahil edilmek suretiyle yapılır.

Komisyon, uygun gördüğü her aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir. Bu husus, ihale komisyonunca ikinci bir tutanakla tespit edilir.) denilmektedir.

İhale Geçici teminatı muhammen bedelin % 3’üdür. Geçici teminat nakit olarak Erzincan T.Vakıflar Bankası Şubesindeki TR 64 0001 5001 5800 7285 4742 08 nolu emanet hesabına ilanda belirtildiği gibi yatırılacaktır. Teminat mektubu getirecekler 2886 sayılı Kanuna uygun olarak bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektuplarını vereceklerdir.

İstekliler kapalı teklif mektubunu 16.12.2020 Çarşamba günü, saat: 10:00’a kadar Erzincan İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne kayıt numarası alarak teslim edeceklerdir.

Satış İhalesi, İl Encümenince Erzincan İl Özel İdaresi, Encümen Toplantı Salonunda yukarıda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.

erzincan ticari arsa satış ihalesi 16 aralık 2020

YORUMLAR

  • 0 Yorum