Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonunda yeni yönetmelik değişikliği

Türkiye genelinde faaliyet gösteren ve milyonlarca esnafı yakından ilgilendiren Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu ile alakalı önemli bir yönetmelik yayımlandı.

Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonunda yeni yönetmelik değişikliği
Editor: Hakan A.
22 Aralık 2018 - 08:41

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Kapasite Raporu Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yeni bir yönetmelik bu sabah Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürülüğe girdi. 

Emlak Pencerem / Ekonomi Haberleri  - 22 Aralık 2018 - İstanbul


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonundan: TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU KAPASİTE RAPORU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

22 Aralık tarihli Resmi Gazete'nin ayrıntıları için tıklayın.

MADDE 1 – 12/9/2008 tarihli ve 26995 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Kapasite Raporu Yönetmeliğinin 5 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.


“(4) Kapasite raporunun elektronik ortamda onaylanması halinde, Birlik Başkanı ve Genel Sekreter veya kapasite raporlarını incelemek ve onaylamakla görevli ve yetkili kılınan Birlik personeli tarafından raporlar kontrol edilerek Konfederasyon Bilgi İşlem Müdürlüğünün verdiği kullanıcı adı ve şifre kullanılmak suretiyle onay işlemi gerçekleştirilir.  Kapasite raporunun “Onaylar” kısmında birlik için ayrılan bölümde  “…… Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Onayı” ibaresi yer alır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.


“(1) Kapasite raporu, Birliğin onayını müteakip, Konfederasyonda kapasite raporu ile ilgili işlemleri yürütmekle görevli birim uzmanları tarafından incelenir. Uygun bulunan kapasite raporu, Konfederasyon Genel Sekreterliğinin görevli ve yetkili kıldığı personel tarafından kendilerine Bilgi İşlem Müdürlüğünce verilen kullanıcı adı ve şifre kullanılmak suretiyle elektronik ortamda onaylanır. Kapasite raporunun “Onaylar” kısmında Konfederasyon için ayrılan bölümde “Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Onayı” ile “Tarih ve No” ibareleri yer alır. Usulüne uygun olarak düzenlenmediği tespit edilen kapasite raporları, usulüne uygun olarak düzenlenmek üzere birliğe iade edilir.”
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Kapasite Raporu Yönetmeliği

“(3) Elektronik ortamda düzenlenen kapasite raporlarından iki nüsha çıktı alınarak oda mührü ile mühürlenir ve oda yetkililerince ıslak imza ile imzalanır. Raporun bir nüshası üyeye verilir, bir nüshası da odada muhafaza edilir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı yürütür.

Sosyal medya hesalarımızı takip edin!


EmlakPencerem.com sosyal medya hesaplarını takip ederek anında bildirim alabilir, emlak sektörüne ilişkin en son haberleri öğrenebilirsiniz.

Facebook hesabımızı takip etmek için tıklayın.

YouTube kanalımızı takip etmek için tıklayın

Twitter hesabımızı takip etmek için tıklayın.