Gaziantep Şahiney'de yatırımlık 4 farklı arsa ihalede satılacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Şahinbey ilçesinde mülkiyetinde bulunan 4 adet arsanın satışı için ihale açtı.

Gaziantep Şahiney'de yatırımlık 4 farklı arsa ihalede satılacak
Editör: Hakan A.
06 Aralık 2020 - 07:58
Gaziantep ilinde Şahinbey ilçe sınırları içerisinde bulunan 4 farklı arsa için Büyükşehir Belediyesi ihale açtığını duyurdu. Açık teklif usulüyle satışa çıkarılan arsa ihalesine dair şartları ile muhammen satış bedeli hakkında detaylar ise Resmi Gazete'de duyuruldu. 

Emlak Pencerem / Emlak Haberleri Merkezi - 6 Aralık 2020 - İstanbul


Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı Şahinbey İlçesi, K.Kızılhisar ve Abdulhamidhan Mahallelerinde bulunan, aşağıda ada, parsel numarası, tapu alanı, imar durumu, m² rayiç bedeli, toplam muhammen bedeli ve geçici teminat tutarı belirtilen taşınmazların ayrı ayrı satışa çıkardı. En küçüğü 1612 metrekare büyüklüğünde olan arsa için 648 Bin 600 TL muhammen bedel istenirken, en büyüğü 10 Bin 478 metrekare büyüklüğünde olan arsa için ise 12 Milyon 585 bin TL muhammen bedelle açık satış usulü ihale gerçekleştirilecek. Satışa çıkarılan arsaların tamamı imarlı olduğu belirtildi.

İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ


İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile ayrı ayrı yapılacaktır.

İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ ve BEDELİ

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini, 250,00.-TL karşılığında Belediyemiz Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İhale İşleri Şube Müdürlüğünden temin edebilirler. Her taşınmaz için ayrı şartname bedeli yatırılacaktır.

GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR

İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişiler, istekli oldukları taşınmazla ilgili geçici teminatı, Türkiye Vakıflar Bankası TR22 0001 5001 5800 7290 4046 01 IBAN nolu Belediyemiz banka hesabına yatırabileceği gibi bankalar veya özel finans kurumlarından alacakları, süresiz banka teminat mektubu da sunabilirler.

İHALENİN SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ

Söz konusu yerlerin ihalesi 16.12.2020 Çarşamba günü saat 14.30’da Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümence) ayrı ayrı yapılacaktır.

İhaleye iştirak edeceklerin, aşağıda istenilen belgelerle birlikte İhale İşleri Şube Müdürlüğüne 16.12.2020 Çarşamba günü saat 12.00 ‘a kadar sıra alındılar karşılığında vermeleri ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeler nedeniyle süresinde Komisyon Başkanlığına ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

gaziantep arsa satış ihalesi 6 aralık 2020

YORUMLAR

  • 0 Yorum