Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi arsa satışı için ihale açtı

Arsa yatırımcısının dikkatini çeken Belediye ihalelerine bir yenisi Gaziantep Şahinbey'de eklendi.

Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi arsa satışı için ihale açtı
Editör: Hakan A.
11 Aralık 2020 - 08:22
Gaziantep ilinde arsa yatırımı yapmak isteyenler için Şahinbey belediyesi yeni bir fırsat ihalesi açtığını duyurdu. Belediye mülkiyetindeki gayrimenkulün satışı ile alakalı arsa satışı karşılığı hasılat paylaşımı yöntemiyle satış yapılacak. Satış ihale yöntemiyle gerçekleştirilecek. İşte ihaleye dair bilgiler.

Emlak Pencerem / Emlak Haberleri Merkezi - 11 Aralık 2020 - İstanbul

Gaziantep İli Şahinbey Belediye Başkanlığı mülkiyetinde bulunan iki adet imarlı arsa üzerinde yapımı planlanan projenin inşaat ve yapımı karşılığında arsa satışı karşılığı hasılat paylaşımı modeliyle satış ihalesi düzenlenecek.

Belediye mülkiyetinde bulunan ve aşağıdaki tabloda bilgileri verilen taşınmazların “Arsa Satışı Karşılığı Hasılat Paylaşımı Yöntemiyle Satılması” ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” ile ihale edilecektir. Taşınmazlar, 6306 sayılı Kanun kapsamında olduğundan ihaleye konu iş ve işlemler, 6306 sayılı Kanunda belirtilmiş olan muafiyetlerden faydalanabilecektir.İŞİN ADI: “Kıbrıs Mahallesi 8132 Ada 1 Parsel ve Kıbrıs Mahallesi 8133 Ada 1 Parselde Kayıtlı Taşınmazların Arsa Satışı Karşılığı Hasılat Paylaşımı Yöntemiyle Satılması ” işi.

İŞİN NİTELİĞİ: Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi sınırları içinde mülkiyeti İdareye ait olan Kıbrıs Mahallesi 1.965,91 m² alanlı 8132 ada 1 parsel ve 2.532,25 m² alanlı 8133 ada 1 parselde kayıtlı toplam 4.498,16 m² arsa alanlı, 8.996,32 m² emsal hakkı kullanılarak yapılacak taşınmazların idarece uygun görülecek projelerinin, her türlü teknik altyapı ve çevre düzenlemesinin yapılması, pazarlanması ve satışı ile idare gelir payının ödenmesidir.


MUHAMMEN BEDEL: 12.000.000,00-TL (onikimilyon-TürkLirası) İlgili kanun gereği belediye mülkleri K.D.V.’den muaftır.

GEÇİCİ TEMİNAT: İstekliler, muhammen bedelin %3’ü olan geçici teminatı, Türkiye Vakıflar Bankası TR 97 0001 5001 5800 7266 6189 48 IBAN numaralı Belediyemiz hesabına veya Belediyemiz veznesine nakden yatırabileceği gibi limit dahili Banka teminat mektubu olarak da Emlak İstimlak Müdürlüğüne verebilir.

gaziantep arsa satış ihalesi

YORUMLAR

  • 0 Yorum