Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar için yönetmelik değişikliği

Türkiye genelinde Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliğinde değişiklik yapılması hakkında yeni bir yönetmelik yayımlandı.

Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar için yönetmelik değişikliği
Editor: Hakan A.
19 Ekim 2018 - 07:59

Gemi adamları başta olmak üzere, kılavuz kaptanları da içeren önemli değişikliklere gidildi. Yeni yönetmelikle birlikte  Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliğinde değişiklik yapılması hakkında yönetmelik bu sabah Resmi Gazete'de yayımlandı.

Emlak Pencerem / Güncel Haberler - 19 Ekim 2018 - İstanbul


Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından: GEMİADAMLARI VE KILAVUZ KAPTANLAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/2/2018 tarihli ve 30328 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 479 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (d), (f) ve (k) bentlerine, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma ve Altyapı Alanına İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesine ve 20/4/1989 tarihli ve 3539 sayılı Kanun ile uygun bulunan Gemi Adamlarının Eğitim, Belgelendirilme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşmeye dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Bakan: Ulaştırma ve Altyapı Bakanını,

d) Bakanlık: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını,”

MADDE 3 –  Aynı Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 76 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 76 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.