Gümrük Genel Tebliği Resmi Gazete'de

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından tahsilat işlemlerine ilişkin Gümrük Genel Tebliği ile yeni değişikliğe gitti. Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Gümrük Genel Tebliği Resmi Gazete'de

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından tahsilat işlemlerine ilişkin Gümrük Genel Tebliği ile yeni değişikliğe gitti. Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Gümrük Genel Tebliği Resmi Gazete'de
Editor: Hakan A.
17 Şubat 2018 - 07:18

Bakanlık tarafından alınan kararla, Gümrük Genel Tebliği hazırlandı. Yeni tebliğ ile birlikte amme alacağının geri verilmesinde gümrük idaresince öncelikle yükümlünün Bakanlığa bağlı tahsil dairelerine olan muaccel borçlarına mahsup yapılır, mahsup sonrası kalan bir tutar bulunması halinde ise bu tutar, Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine olan muaccel borçlarına mahsup edilebileceği bildirildi.
 
Emlak Pencerem / Emlak haberleri merkezi - 17 Şubat 2018 - İstanbul

17 Şubat 2018 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30335

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TAHSİLAT İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 2)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TAHSİLAT İŞLEMLERİ)

(SERİ NO: 2)

MADDE 1 – 21/1/2014 tarihli ve 28889 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2)’nin 39 uncu maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(3) 6183 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrası doğrultusunda, amme alacağının geri verilmesinde gümrük idaresince öncelikle yükümlünün Bakanlığa bağlı tahsil dairelerine olan muaccel borçlarına mahsup yapılır, mahsup sonrası kalan bir tutar bulunması halinde ise bu tutar, Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine olan muaccel borçlarına mahsup edilir.

(4) Yükümlü tarafından borç durumunu gösteren belge talebinde bulunulması halinde bu talep, belge talebinin yapıldığı gümrük idaresince karşılanır.”

YORUMLAR

  • 0 Yorum