Hayvan haklarında yeni dönem

Ülke çapında hayvan haklarının korunması, eziyet ve kötü muameleler ile alakalı yeni bir düzenleme yapılarak Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hayvan haklarında yeni dönem
Editör: Hakan A.
22 Şubat 2019 - 07:54

Hayvan haklarında yeni bir dönemin kapılarını aralayan düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi. İşte hayvan hakları kanunu hakkında yapılan yeni değişikliklerin ayrıtnıları. 

Emlak Pencerem / Güncel Haberler  - 21 Şubat 2019 - İstanbul


HAYVANLARIN HAKLARININ KORUNMASI İLE HAYVANLARA EZİYET VE KÖTÜ MUAMELELERİN ÖNLENMESİ İÇİN ALINMASI GEREKEN TEDBİRLERİN BELİRLENMESİ AMACIYLA BİR MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU KURULMASINA DAİR KARAR

Karar No. 1210    Karar Tarihi: 20.02.2019Hayvanların Haklarının Korunması ile Hayvanlara Eziyet ve Kötü Muamelelerin Önlenmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Anayasa’nın 98’inci, İçtüzük’ün 104 ve 105’inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına, bu araştırmayı yapacak Komisyonun 12 üyeden kurulmasına, Komisyonun çalışma süresinin Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olmasına ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışmasına, Genel Kurulun 20.02.2019 tarihli 55’inci Birleşiminde karar verilmiştir.

YORUMLAR

  • 0 Yorum