İBB'den İstanbul'da 3 gayrimenkul satışı

İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi, şehrin önemli lokasyonlrında bulunan bazı taşınmazları ihale yöntemiyle satışa çıkardı. İşte ihale şartları ile satışa çıkan gayrimenkullere dair ilk bilgiler.

İBB'den İstanbul'da 3 gayrimenkul satışı
Editör: Hakan A.
03 Ekim 2020 - 08:20 - Güncelleme: 03 Ekim 2020 - 08:23
İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi, mülkiyetinde bulunan 3 farklı gayrimenkul için satış ihalesi düzenleyecek. İstanbul'un değerli ilçelerinde yer alan gayrimenkuller arasında  İBB, İstanbul'un çeşitli semtlerinde bulunan değerli gayrimenkulleri satışa çıkardı. Aralarında  Sultan Beyazıt vakfiyesi olan bir taşınmazında bulunduğu satış ihalesinde 450 Milyon ve 150 Milyon TL gibi rakamlarla gayrimenkuller satılacak.  İşte satışa çıkan taşınmazlar ve ihaleye dair ayrıntılar.

Emlak Pencerem / Emlak Haberleri Merkezi - 3 Ekim 2020 - İstanbul


İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından: Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazların satışı işinin ihalesi yapılacaktır.

1) Encümen Kayıt No : 3548

2) Taşınmaza Dair Bilgiler:
a) İli : İstanbul
b) İlçesi : Şişli
c) Mahallesi : Mecidiyeköy 

1947 ada, 60 ve 69 parsellerin folyesinde C gösterilen alan, toplam 3857.89 metrekare büyüklüğünde ve  Sultan Beyazıt vakfiyesi olan gayrimenkul ile 1946 ada, 96+ parsel, 8309 metrekare büyüklüğünde 47/48 hisseli gayrimenkul satışa çıkarıldı. 

İmar Durumu

 1946 ada, 96 parsel “1/1000’lik planda Turizm-Ticaret Alanı ve kısmen yol alanı (1/5000’lik Plan’da Şişli İlçesi, 1946 ada, 96 parselin emsal hakları 29/12/2003 tt’li Şişli Merkez ve Çevresi Revizyon Nazım İmar Planı onama sınırı içerisinde Zincirlikuyu Kavşağı ile 4. Levent Kavşağı arasında Büyükdere Caddesinden cephe alan ve Büyükdere Caddesinin batısında kalan parsellerde kullanılmak üzere transfer edilebilir.” notu bulunmaktadır.) 

Cinsi: Arsa
Muhammen Bedeli : 450.000.000.-TL

Geçici Teminatı : 13.500.000.-TL

Bir diğer taşınmaz satışı ise;

Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi yapılacaktır. 

İstanbul'da Beşiktaş ilçesi, Dikilitaş mahallesinde, 25 Ada, 77 Parsel üzerinde bulunan 5763 metrekare büyüklüğünde Ticaret+Konut imar durumu bulunan gayrimenkul aynı tarihte ihale usulü satışa çıkarıldı. İhale bedeli ise 175 milyon TL olarak açıklanan gayrimenkulün şartnamesi Emlak Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı yerde ücretsiz görülebilir. 

İhale Tarihi ve Saati : 14 Ekim 2020 - 11:00
 
Son teklif verme tarih ve saati : 14 Ekim 2020 Saat: 11:00


İhalenin Yapılacağı Yer : İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul

istanbul'da İBB'den arsa gayrimenkul satış ihalesi

ibb istanbul gayrimenkul ihalesi

İhale Usulü : 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü

İhale şartnamesi : Emlak Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı yerde ücretsiz görülebilir.
 
Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No: 5 Bakırköy/İSTANBUL

 Tel: 0212 455 33 88 Fax: 0212 449 51 33

 Şartname Bedeli : 5.000.-TL

İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı zarf içerisinde ibraz etmeleri gerekmektedir.

Teklif mektubunu havi iç zarf

Gerçek kişiler için Kanuni ikametgâh ve nüfus cüzdanı sureti (İstanbul’da ikamet kaydı olanlar için T.C Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.)

Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı.

Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge. 

YORUMLAR

  • 0 Yorum