İBB, İstanbul Pendik'te 493 metrekare büyüklüğünde arsa satacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Pendik'te mülkiyetinde toplam 493 metrekare büyüklüğünde arsa için 23 Aralık tarihinde düzenleyeceği satış ihalesinin ayrıntılarını duyurdu.

İBB, İstanbul Pendik'te 493 metrekare büyüklüğünde arsa satacak
Editör: Hakan A.
21 Aralık 2020 - 15:34
Megaşehir İstanbul'un Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki arsa satış ihalelerine bir yenisini ekledi. İBB, İstanbul Pendik ilçesindeki arsasını uygun maliyetle satışa çıkardığını duyurdu. Peki İBB'nin arsa satış ihalesi detayları neler? Pendik'te bulunan arsanın satış bedeli ne kadar?

Emlak Pencerem / Emlak Haberleri Merkezi - 21 Aralık 2020 - İstanbul 


İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden satılık Pendik'te arsa! İBB, İstanbul Pendik ilçesi sınırları içerisinde mülkiyetinde bulunan bir arsanın satışı için ihaleye çıktı. İBB tarafından gerçekleştirilecek Arsa satışı, Pendik İlçesi, Dolayoba mahallesi arsa satış ihalesine dair ayrıntıları haberimizden okuyabilirsiniz.

Son yıllarda İstanbul ve çevresinde azalan arsa üretme sorunu Belediyelerin satışlarıyla yatırımcının ilgisini çekiyor. Şehrin önemli ilçelerinde Belediyelerin mülkiyetindeki arsalar cazip fiyatlarla satışa sunuluyor. İşte onlardan bir tanesini İstanbul Pendik'te İBB satacak. Arsa yatırımcısı için İstanbul Pendik'te kaçırılmayacak yatırım fırsatı. İBB Pendik ilçesinde bulunan imarlı arsasını ihalede satacak.


PENDİK'TE SATILIK ARSA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) şehrin önemli ilçelerinden Pendik ilçesinde mülkiyetinde bulunan arsayı 23 Aralık tarihinde ihale yöntemiyle satışa çıkaracak. İhaleye katılmak isteyenler 493 metrekare büyüklüğünde arsayı satın almak için 1.003.816.-TL muhammen bedeli gözden çıkaracaklar.

İHALE İLANI
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR


Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi yapılacaktır.

1) Encümen Kayıt No: 4835
2) Taşınmaza Dair Bilgiler:

a) İli: İstanbul b) İlçesi: Pendik c) Mahallesi: Dolayoba (Velibaba)
d) Pafta No:--- e) Ada No: 8004 f) Parsel No: 13
g) Yüzölçümü: 493,27 m² h) Satılacak Hisse Oranı: 1110/2400 ı) Halihazır: İşgalli
j) Vakfiyesi Olup Olmadığı: Yok k) İmar Durumu: Ticaret - Konut Alanı l) Cinsi: Arsa
3) Muhammen Bedeli: 1.003.816.-TL
4) Geçici Teminatı: 30.114,48 TL
5) İhale Tarihi ve Saati: 23 Aralık 2020 – 11:00
6) İhalenin Yapılacağı Yer: Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi Yenikapı Etkinlik Alanı, Kennedy Cad. No:11/1 Fatih/İstanbul
7) İhale Usulü: Fonlar İhale Yönetmeliğinin 38. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü
8) İhale şartnamesi: Mesken Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı yerde ücretsiz görülebilir.
Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Bakırköy/İSTANBUL
Tel: 0212 455 33 20 Fax: 0212 449 51 07
9) Şartname Bedeli 500.-TL
10) İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler:
a) Gerçek kişinin Kanuni ikametgâh ve nüfus cüzdan sureti (İstanbul’da ikamet kaydı olanlar için T.C. kimlik numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.)
b) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı.
c) Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.
d) Şirketlerden, noter tasdikli imza sirküleri.
e) Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ tarafından alınmış kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza beyannamesi.
f) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat,
g) Vekâleten iştirak edilmesi halinde, noter tasdikli vekâletname
h) Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir.)
11) İstenilen tüm belgelerin, asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir.
12) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş olması gerekmektedir.
13) Nüfus Cüzdanı sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi kayıtlarının teyidi için en geç 22 Aralık 2020 saat:14.00’a kadar Encümen Müdürlüğü’ne (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No:5 34134 Fatih/İSTANBUL ) başvurmaları gerekmektedir.
14) Teminat bedelini nakit olarak yatırmak isteyen istekliler, en geç 22 Aralık 2020 saat: 14:00’a kadar Belediyeden (İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Encümen Müdürlüğü, Saraçhane/Fatih/İSTANBUL) alacakları Teminat Müzakkeresi ile Teminat bedelini Belediyenin ilgili banka hesabına yatıracak ve makbuzunu İhale Komisyonu’na teslim edeceklerdir.
15) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

İLAN OLUNUR

YORUMLAR

  • 0 Yorum