İhracatçılara verilen Hususi Damgalı Pasaport şartları değişti

İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine ilişkin esaslar hakkında kararda değişiklik yapılmasına dair düzenleme bu sabah Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi.

İhracatçılara verilen Hususi Damgalı Pasaport şartları değişti
Editör: Hakan A.
24 Ekim 2018 - 08:00

İhracatçının önemli sorunlarından biri olan pasaportlara ilişkin Hükümet düğmeye bastı. Yapılan önemli değişiklikle İhracatçılara verilen Hususi Pasaportlara ilişkin önemli bir düzenleme yapıldı. 

Emlak Pencerem / Ekonomi Haberleri  - 24 Ekim 2018 - İstanbul


İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine ilişkin esaslar hakkında kararda değişiklik yapılmasına dair düzenlemeye ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürülüğe girdi. Yeni dönemde İhracatçılara verilecek pasaportlara ilişkin ayrıntılar haberimizde.

Türkiye genelinde hayata geçirilen veya planlanan onlarca proje için acele kamulaştırmalar yapılacak. Kamulaştırma yapılmasına ilişkin ayrıntılar Resmi Gazete'de yayımlandı.

İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine ilişkin esaslar hakkında kararda değişiklik yapılmasına dair karar'ın yürülüğe konulmasına, 5682 sayılı Pasaport kanununun 14 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.

İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine ilişkin esaslar hakkında kararın 4 üncü maddesi aşağıda belirtildiği gibi değiştirildi.

Karara göre, Son üç takvim yılı itibarıyla, yıllık ortalama 5 inci maddede belirtilen tutarda ihracat yapan firmaların yetkililerine, 26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile; Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaları, ayrıca devletin güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya topluluklara üyelik, mensubiyet, iltisak ya da bunlarla irtibatlarının bulunmaması kaydıyla, iki yıl süreyle hususi damgalı pasaport verilebilir. Bu karar uyarınca hususi damgalı pasaport alabilecek durumda bulunanların eş ve çocuklarına hususi damgalı pasaport verilmez.

İlgili karar tarihi itibarıyla yürülüğe girmişti.

Resmi Gazete'nin 24 Ekim 2018 tarihli sayısında ilan edilen bu kararın tamamını görmek için buraya tıklayın.

YORUMLAR

  • 0 Yorum