İnternet ve sosyal medya fenomenleri, aracıları için reklam vergi kanunu düzenlemesi

İnternet ve sosyal medya fenomenleri, aracıları için reklam vergi kanunu düzenlemesi

İnternet ortamı üzerinden reklam gelir elde edenlere, aracılık edenlere ilişkin önemli bir vergi düzenlemesi ile oranlar belirlendi. İnternet reklamcılığında milyonları yakından ilgilendiren yeni vergi kanununda ödenecek vergi miktarlarını belirten düzenlemenin ayrıntıları haberimizde.

Editor: Gökay Demirezen
19 Aralık 2018 - 08:59

Vergi ödemeyen fenomenleri yakından ilgilendiren kanun düzenlemesi yayımlandı. İnternet siteleri ile Sosyal medya hespalarından paylaşım yapan milyonları yakından ilgilendiren vergi düzenlemesi yapıldı. Vergi ödemeyenler şimdi yandı...

Emlak Pencerem / Ekonomi Haberleri - 19 Aralık 2018 - İstanbul


Türkiye'de son yıllarda artan sosyal medya paylaşımları ile internet siteleri üzerinden reklam yapanlara ilişkin başlatılan vergi uygulamasında ayrıntılar bu sabah yayımlanan kanun düzenlemesi ile düzenleme yapıldı. İşte sosyal medyadan paylaşım yapan milyonları "fenomenleri" ilgilendiren önemli kanun maddelerinin ayrıntıları.

213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 11 inci Maddesinin Yedinci Fıkrası Hükümleri Kapsamında Bazı Hizmetlerin Vergi Kesintisi Kapsamına Alınması ve 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü Maddesi ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci ve 30 uncu Maddelerinde Yer Alan Vergi Kesintisi Oranları Hakkındaki 2009/14592, 2009/14593 ve 2009/14594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 476)

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasında sayılanlara internet ortamında verilen reklam hizmetleri vergi kesintisi kapsamına alınmış olup bu hizmetlere ilişkin olarak hizmeti verenlere veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemelerden, ödeme yapılan kişilerin mükellef olup olmamasına bakılmaksızın verghi kesintisi yapılacak. İnternet ortamında reklam hizmeti verenlere yönelik veya aracılık edenlerden alınacak vergi oranı yüzde 15 olarak belkirlendi.

Kurumlar Vergisi Kanununun 3,0 uncu maddesinde yer alan dar mükellefiyete tabi kurumların vergi kesintisine tabi kazanç ve iratlarından yapılacak vergi kesintisi oranı, intrenet ortyamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin aracılık edenler dahil olmak üzere ödemeler üzeridnen yüzde 15 olarak belirlendi.

Özellikle son aylarda vergi daireleri tarafından başlatılan uygulama ile internet üzerinden sosyal medya hesaplarından gelir elde eden çok sayıda fenomenin araştırması yapılıyordu. Haberlere konu olan sosyal medya fenomenlerinden bir çoğu vergi mükellefi olarak vergişsini ödemeye başlamıştı. Vergi ödemeyenlere yönelik devlet özel çalışma yürüterek banka hesaplarını incelemeye aldı. Belirlenenler ise hemen vergi dairesine davet edildi ve edilmeye devam ediyor. Bu son düzenleme ile yeni vergi oranları da belirlenmiş oldu.

19 Aralık tarihli Resmi Gazete'de yer internet ortamında reklamlarla para kazananları yakından ilgilendiren kanuna ilişkin tüm ayrıntıları görmek için tıklayın.