İskan nedir, nasıl alınır?

İskan nedir, nasıl alınır?

Bir bina yaptık, geç otur, kiraya ver öyle olmuyor maalesef... Belediyeler iskan için bekliyor. Belediye imar Müdürlükleri tam olarak bu iş için her safhada devrede. Peki Yapı Kullanma izni olarak bilinen İSKAN nedir? İskan almak için gerekli belgeler nelerdir?

Editor: Hakan A.
17 Temmuz 2018 - 14:20 - Güncelleme: 16 Ekim 2020 - 21:40

İskan almak için neler yapılmalı? İskan alınacak bina (yapı) tam anlamıyla bitirilmeli midir? İskan ile alakalı bilinmesi gerekenleri emlak rehberi sayfamızda sizler için hazırladı. Türkiye genelinde İskan işlemleri il veya ilçelerin bağlı bulundukları belediyeler tarafından İmar Müdürlüklerince verilmektedir. Emlak Rehberinde İskan nedir, nasıl alınır ve iskan için istenilen belegeler nelerdir bu haftanın konusunda işledik.

Her yer inşaat, her yer bina... Bu karmaşada nasıl takip ediliyor bu yapılar ve binalar... İşte tam da bu noktada il ve ilçe belediyelerinin sıkı takipleri ile karşılaşılıyor. Bir binanın her anlamda tüm yönleriyle tamamlanmasının son evresinde İskan aşamasına geçiliyor.

Emlak Pencerem / Emlak rehberi - 17 Temmuz 2018 - İstanbul

İskanı olmayan binalarda belediyeler iş yeri kiralama ve kullanımında izin vermemektedir. Peki neden iskan alınmalı? Şunun için; Bir binanın her yönüyle tamamlanması sonrasında belediye oturulabilir, kullanılabilir izni vermektedir. Yapı Kullanım izni adı altında İskan verilmektedir. İskan alınması ile birlikte kiralama, kullanım ve iş yeri ruhsatı gibi izinler verilebilmektedir. İskanı olmayan binalarda su, elektrik, doğalgaz gibi temel kullanımı olan ihtiyaçlar da verilememektedir. Şantiye elektriği ve suyu adı altında ortak kullanımlar yapılmaktadır. Bu bakımdan iskansız binada iş yeri açmak, kiraya gelmek oldukça sıkıntılı bir süreç olarak karşımıza çıkmaktadır. Müteahhit firmalar iskan başvurusu yapmadan önce binanın planlarına uygun biçimde her tarafını tamamlamak ve bunu Belediye İmar Müdürlüğü'nde ilgili birimlere göstermek zorundadır. Geriye kalan kısım ise uygunluğun kontrol edilmesi ve gerekli harçların yatırılarak iskan sürecinin tamamlanmasıyla sona ermektedir.

Müteahhit ile yapılan anlaşmalar gereği, iskan işlemlerini tamamlanmasında sorumluluk sahibi olan müteahhit ise altta verilen listeyi tamamlayarak Belediyelerin İskan Müdürlüğü birimleri ile iletişime geçerek süreci başlatır. 

 İSKAN ALMAK İÇİN  İSTENEN BELGELER

(5216-3194- 4708 sayılı yasalar)

Dilekçe
1998 yılından önce yapı ruhsatı almış binaların yeni deprem yönetmeliğine uygun olup olmadığı hususunda yapı denetim kuruluşundan rapor

 1.    Yapı denetim firması tarafından yapının kısmen veya tamamen bittiğne dair iskana esas ön rapor
 2.  İş bitirme tutanağı
 3.    6 nolu hakediş alınmış mı?
 4.  İSKİ genel müdürlüğünden “iskan verilmese sakınca yoktur “ yazısı
 5.    Mali hizmet müdürlüğünce ilişik kesme  belgesi (Borcu yoktur
 6.    İlçe sivil  savunma müdürlüğünden  sığınak onay yazısı<
 7.    SSK’ dan prim borcu olmadığına dair yazı
 8. İBB İtfaiye  daire başkanlığının yangın  mevzuatına göre “ iskan verilmesinde  sakınca yoktur”  yazısı ( Yangın  merdiveni veya mimari projede itfaiye onayı bulunması halinde)
 9. Yeditepe vergi dairesinden tapu – kadastro vergisinin alındığına dair yazı
 10. Harç ve ücretlerin ödendiğine dair  makbuzlar
 11. Organize sanayi  ve küçük  sanayi sitesi kooparatif inşaatlarından iskan harcı ve ücretler makbuzu
 12. Yapı denetim  sertifikası
 13. 20.05.2002 / 7234  Bayındırlık Bakanlığı , yapı denetim komisyonu başkanlığı  genelgesi gereği, ortak mahallerin tamamlanması halinde  kısmi iskan belgesi alınabilir
 14. Asansör  ruhsatı   ( gerekli ise)

İstanbul içerisinde bir başka belediye ise İskan işlemleri esnasında (Dijital İskan Başvurusu Yapmak İsteyenler için) altta verilen listede yer alan evrakları istemektedir. Tercihen müteahhit dilediği, kendine en kolay gelen biçimde veya şubeye giderek iskan başvurusunu yapacaktır. Müteahhit ile yapılan kat karşılığı inşaat sözleşmesi gereği, iskan alımı mal sahiplerine kalıyorsa eğer Dijital İskan Başvurusu yolu ile Belediye İmar Müdürlüğü ilgili web sitesi üzerinden başvuru yapılabilmektedir.

DİJİTAL İSKAN BAŞVURULARINDA KAYIT SÜRECİNDE İSTENEN BELGELER

 •  * İskan dilekçesi (vekalet)
 •  * İstanbul Büyükşehir Belediyesi – İSKİ Şube Müdürlüğü’nden alınacak iskân verilebileceğine dair yazı.
 •  * Kontur Gabari Belges
 •  * Yapı Sertifikası ( 2 nüsha ve kalın renkli kâğıda baskı olacak şekilde )
 •  * Enerji Kimlik Belgesi
 •  * Vekalet

DİJİTAL İSKAN SÜRECİ İLE AYNI ANDA FİZİKİ OLARAK FİZİKİ DISYASINDA İSTENİLEN BELGELER

 1.  * İskan dilekçesi (vekalet)
 2.  * İmza taahhütnameleri
 3.   a) İskanı imzalatan kişinin tutanak/ taahhütnamesi(2 adet)
 4.   b) Daire sakinleri imza taahhütnamesi
 5.  * Yangın Güvenlik Raporu   (Yazı formatları Erhan DARTAR ’dan  alınacaktır.)
 6.  * İstanbul Büyükşehir Belediyesi – İSKİ Şube Müdürlüğü’nden alınacak iskân verilebileceğine dair yazı.
 7.  * SGK - İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü - Pendik Sosyal Güvenlik Merkezi’nden alınacak bina inşaat vergisinin ödendiğine dair yazı
 8.  * İstanbul Vergi Dairesi - Kadıköy Uygulama Grup Müdürlüğü - Rıhtım Veraset ve Harçlar Vergi Dairesi Müdürlüğü’nden alınacak emlak alım vergisinin ödendiğine dair yazı
 9.  * Yapı Sertifikası ( 2 nüsha ve kalın renkli kâğıda baskı olacak şekilde )
 10.  * İş Bitirme Belgesi
 11.  * Yapının dört cephesinden görülecek şekilde fotoğraflar
 12. DİJİTAL İSKAN SÜREÇ İÇİNDEKİ EVRAKLAR

 13.  * Asansör varsa uygunluk raporu ( Asansör Tescil Belgesi )
 14.  * Fen İşleri Müdürlüğü’nden alınacak iskân verilebilir görüşü
 15.  * Temizlik İşleri Müdürlüğü’nden alınacak iskân verilebilir görüşü
 16.  * Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak ilişik kesme görüşü
 17.  * Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak harç ve ücretlerin yatırıldığına dair makbuz(harç kağıdı ve orjinal dekont) Varsa riskli/Muaf yazısı.
 18. Not: Öngörülen süre müdürlüğümüzde geçen süre olup herhangi bir kurum ya da kuruluşa yazılan yazı ve görüş esnasındaki süreler dâhil edilmemiştir.
 19. Bütün Evraklar Eksiksiz Teslim Edildikten Sonraki Hizmet Süresi:  10 Gün
 20. Bir örnek; İstanbul Ümraniye ilçe belediyesi tarafından Yapı Kullanım Belgesi (İskan) alımı için gerekli evrak listesini sizler için örnek olarak haberimizin sonuna ekliyoruz. Bu belgeler bir belediye tarafından resmi olarak istenilen evrak listesidir. Belediyelere göre değişiklik gösterebilmektedir.
 21. iskan nasıl alınır, istenilen belgeler neler? Yapı kayıt izni almak için hangi evraklar istenmektedir 2018