Isparta Eğirdir'de icradan satılık tarım arazisi

Arsa yatırımı yapacak, tarım arazisi arayanlar için Isparta'da Eğirdir ilçesinde icradan satılık yatırımlık tarla vasıflı arsa.

Isparta Eğirdir'de icradan satılık tarım arazisi
Editör: Hakan A.
16 Şubat 2021 - 09:34
Türkiye genelinde icradan satılık arsa arayanlar için yeni bir yatırım fırsatı ilan.gov.tr üzerinden duyuruldu. Yatırımcı ve tarımla uğraşmak isteyenler için cazip bir yatırım fırsatı Isparta Eğirdir'de tarla vasıflı arsa ile yeni ilanda yayımlandı. Peki tarla olarak satışa sunulan arsanın muhammen bedeli ve ihale bilgileri neler? Hangi tarihte icradan satılacak? İşte ilanın ayrıntıları.

Emlak Pencerem / Emlak Haberleri Merkezi - 16 Şubat 2020 - İstanbul


Son yıllarda gayrimenkul yatırımcısının gözü icradan satılık mülklere odaklanırken, daha uygun fiyatlı taşınmazlara erişim imkanı bulmuş oluyor. Yatırımcı tarafından ne kadar ucuz o kadar iyi mantığı ile ülkenin pek çok ilinde yatırım fırsatları sunuyor. Alacaklılar tarafından borçlar nedeniyle el konulan gayrimenkuller, mahkeme kararı ile icra yöntemiyle satışa çıkarılıyor. Çok sayıda yatırımcı ise bu icradan satılık gayrimenkulleri yakından takip ediyor, ihalelere katılıyor.

ilan.gov.tr üzerinden yayımlanan icradan satılık taşınmazlara bir yenisi Isparta ilinde eklendi. Isparta'da arsa sahibi olmak, tarım düşünen, al sat yapan herkesin ihalelere katılabileceği satış ilanı ayrıntıları belli oldu. 

ISPARTA EĞİRDİR'DE İCRADAN SATILIK TARLA

İhale ilanı bugün yayımlanırken, muhammen bedeli ve arsanın durumu merak ediliyor. İlan detaylarına göre, Eğirdir Çayköy Mah. de 16571 m2 tarla icradan satılıktır. İhaleye katılmak isteyenler için tüm detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

Isparta İl, Eğirdir İlçe, 152 Ada, 1 Parsel,Çayköy Mah/Köy,Alıçtaş Mevkii, Bilirkişi raporuna göre;parselin üç tarafı makilik ormanlık arazi,doğu batı yönü bir kısmında tarla vasfında arazilerin olduğu,toprak sınıfı yönünden killi-tınlı bir toprak yapısına sahiptir.Kuru tarıma uygun nitelikte olan arazide yer yer %4-8 arası eğim var.Etrafındaki parsellerde hububat tarımı yapıldığı görülmüş olup parsel içinde tek yada çok yıllık kültür bitkisi bulunmamaktadır.parsel kuş uçuşu Çayköy yerleşik sahasına 3,00km mesafededir.Tapuda tarla vasfındadır.
  • Ana Taşınmaz Yüzölçümü : 16.571,31 m2
  • İmar Durumu : Yok
  • Kıymeti : 33.142,62 TL (TAM HİSSE)
  • KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.(Tamamen ve münhasıran bilfiil tarımsal amaçlı olarak kullanılması ve üzerinde tarımsal amaçlı yapılar ile sürekli ikamet edilen konut bulunması nedeniyle rayiç bedelin yüzde ellisi üzerinden satılan iş bu taşınmazın sonradan farklı amaçla kullanılması halinde,taşınmazın satış tarihi itibariyle rayiç bedelinin yüzde yetmişi üzerinden hesaplanacak bedel esas alınarak aradaki fark kanuni faizi ile birlikte,2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi uyarınca ve 21/07/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkında Kanun hükümleri gereğince ecrimisil tarh,tahakkuk ve tahsiline ilişkin usullere göre son kayıt malikinden tahsil edilir, Şeklinde belirtme konulacaktır.Ancak taşınmazın sonradan farklı amaçla kullanılması ve belirtilen mali yükümlülüklerin de taşınmazın sonra maliki tarafından yerine getirilmesi halinde,belirtme idarece kaldırılacaktır.)
  • 1. Satış Günü : 31/03/2021 günü 15:20 - 15:25 arası
  • 2. Satış Günü : 26/04/2021 günü 15:20 - 15:25 arası
  • Satış Yeri : Eğirdir Belediyesi Hizmet Binası Giriş Kat İlan Memurluğu Odası - Eğirdir/ISPARTA 

İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

ısarta eğirdir icradan satılık tarla vasıflı arsa ilanı

YORUMLAR

  • 0 Yorum