İstanbul'da Vakıflar'dan 3 ilçede kat karşılığı inşaat ihalesi

Vakıflar İstanbul 1. Bölge müdürlüğü tarafından Sarıyer, Beyoğlu ve Fatih ilçelerinde kat karşılığı inşaat işi ihale edilecek.

İstanbul'da Vakıflar'dan 3 ilçede kat karşılığı inşaat ihalesi
Editör: Hakan A.
22 Ocak 2021 - 09:11
İstanbul'da Vakıflar tarafından üç ayrı ilçede bulunan gayrimenkuller için konut inşaatı yapım işi kapalı zarf usulü  ihale yöntemiyle yaptırılacak. İlgili ilanlar bugün Resmi Gazete ile duyuruldu.

Emlak Pencerem / Emlak Haberleri Merkezi - 22 Ocak 2021 - İstanbul 


İstanbul'da Vakıflardan yatırım fırsatı! İnşaat işleriyle uğraşanları yakından ilgilendiren kat karşılığı konut inşaat işi ilanı bugün yayımlandı. İstanbul'da Sarıyer ilçesi başta olmak üzere, Fatih ve Beyoğlu ilçelerinde Vakıflar İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü mülkiyetinde bulunan taşınmazlar için ihale yöntemiyle kat karşılığı konut işi ihale edilecek. İşte ihalelere dair son dakika bilgileri.

KAT KARŞILIĞI KONUT İNŞAATI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğünden: 


İstanbul-Beyoğlu ilçesi, Piripaşa Mahallesi, 3113 ada, 9 parsel, üzerine kat karşılığı konut inşaatı yapım işi. 

İstanbul ili, Beyoğlu ilçesi, Keçecipiri Mahallesinde bulunan 3113 ada, 9 parselde tamamı "Elhac Abdullah Çelebi Vakfı" adına kayıtlı, "Arsa” vasıflı taşınmazın;

Sözleşme süresinin yer teslim tarihi itibariyle başlatılması, yer teslim tarihinin 12 (Oniki) aydan fazla olmaması,

Mevcut avan projeye göre yapılacak inşaattan en az; Zemin Kat 9 nolu depolu dükkân, 1. Kat 3 nolu daire, 2. Kat 4 ve 5 nolu daire, 3. Kat 8 nolu çatı piyesli daire olmak üzere 5 adet bağımsız bölüme ilave olarak 1.000 TL. nakit paranın vakfına alınması,

3194 sayılı İmar Kanunu'na göre İnşaat ruhsatı alınabilmesi için İdaremize ait parselden terk edilmesi gereken kısım var ise, istikamet rölövesinde gösterilmesi halinde bedelsiz olarak terk edilmesi, ancak terk oranının (% 45) ın üzerinde olması halinde, bu oranı aşan kısmın bedelinin (Ekspertize konu arsa m2 değeri 5.000,00 TL'den az olmamak üzere) hesaplanarak yükleniciden tahsil edilmesi,

Mimarlar Odasınca En Az Bedel Hesap Cetveline göre belirlenen bedeli geçmemek üzere, Avan Proje Bedelinin, Yüklenici tarafından Proje Müellifi ve/veya ilgilisine ödenmesi,

Değerlendirmeye konu vakıf taşınmazın tapu kaydı üzerinde bulunan ve kaldırılması gerekli olan şerh, beyan vb. kaldırılması, gerekmesi halinde ifraz, tevhit, terk, ihdas vb. işlemlerin yaptırılması, yapılacak inşaat ile ilgili olarak, resmi ve/veya özel kurum ve kuruluşlardan alınması gereken her türlü onay, izin, ruhsat vb. alınması, yer teslim tarihinden, inşaatın tamamlanarak İdareye teslim tarihine kadar alınması gerekli bütün (Emniyet, Sağlık Güvenlik vb.) tedbirlerin alınması, yapılacak bütün harcamaların (İnşaat, İmalat, Tadilat, Vergi, Resim, Harç, Ceza vb.) Yüklenicisi tarafından yerine getirilerek karşılanması ve söz konusu iş-işlemlerle ilgili olarak İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulmaması,

634 sayılı Yasa gereğince taşınmazın fonksiyonuna uygun yönetim planının Bölge Müdürlüğü gözetiminde hazırlanması, 

İstanbul-Beyoğlu ilçesi, Piripaşa Mahallesi, 3113 ada, 9 parsel, üzerine kat karşılığı konut inşaatı yapım işi.

İstanbul-Fatih ilçesi, Sancaktar Hayrettin Mahallesi, 958 ada, 24 ve 25 parseller, üzerine kat karşılığı konut inşaatı yapım işi.

İstanbul ili, Fatih ilçesi, Sancaktar Hayrettin Mahallesinde bulunan 958 ada, 24 ve 25 parsellerde tamamı "Haremeyn Şerefeyn Vakfı" adına kayıtlı, "Arsa” vasıflı taşınmazların;

Mevcut avan projeye göre yapılacak inşaattan en az; ‐1.Normal Katta bulunan 101,03 m2 net alanlı 4 Numaralı Bağımsız Bölüm, ‐2.Normal Katta bulunan 102,60 m2 net alanlı 5 Numaralı Bağımsız Bölüm, ‐ 2.Normal Katta bulunan 101,03 m2 net alanlı 6 Numaralı Bağımsız Bölüm, 3.Normal Katta bulunan 161,63 m2 net alanlı 7 Numaralı Çatı Piyesli Bağımsız Bölüm olmak üzere toplam 4 adet bağımsız bölüme ilave olarak  1.000 TL nakit paranın vakfına alınması, 

Sözleşme süresinin yer teslim tarihi itibariyle başlatılması, yer teslim tarihinin 12 (Oniki) aydan fazla olmaması,

3194 sayılı İmar Kanunu'na göre kamuya terk edilmesi gereken kısım olması halinde % 45'e kadar olan kısmının bedelsiz terk edilmesi (önceden 3194 Sayılı İmar Kanununa istinaden DOP kesintisi yapılmamış olması kaydıyla), terk oranının % 45'ın üzerinde olması halinde ise aşan kısmın bedelinin (ekspertiz raporunda belirtilen değerden az olmamak üzere) rayiç değer üzerinden hesaplanarak yükleniciden tahsil edilmesi,

İmar durumu değişikliği veya başka herhangi bir nedenle avan projede iyileşme olması halinde sözleşme oranında vakfına yansıtılması,

634 sayılı Yasa gereğince toplu yapıya uygun yönetim planının Bölge Müdürlüğü gözetiminde hazırlatılması, 

İstanbul-Fatih ilçesi, Sancaktar Hayrettin Mahallesi, 958 ada, 24 ve 25 parseller, üzerine kat karşılığı konut inşaatı yapım işi.

İstanbul-Sarıyer ilçesi, İstinye Mahallesi, 380 ada, 56 ve 57 parseller, üzerine kat karşılığı konut inşaatı yapım işi. 

Mevcut avan projeye göre yapılacak inşaattan; 56 parsel üzerine yapılacak olan A1, A2, A5 no.lu villalar  ve  57  parsel  üzerine  yapılacak  olan  B2,  B3  no.lu  villalara  ilaveten  100.000,00‐TL  nakit paranın vakfına  alınması, 

Sözleşme süresinin yer  teslim tarihi itibariyle başlatılması,  yer  teslim  tarihinin 12  (Oniki) aydan fazla olmaması, 

3‐ 3194 sayılı Kanuna göre, (önceden DOP kesintisi yapılmamış taşınmazlarda) taşınmazdan kamuya  terk  edilmesi  gereken  kısmın istikamet  rölövesinde  gösterilmesi  halinde,  ilgili  kanunda belirtilen oranda bedelsiz terk edilmesi, terk oranının ilgili kanunda belirtilen oranın  üzerinde olması halinde ise, aşan kısmın bedelinin  rayiç değer  üzerinden hesaplaması  (Ekspertizde belirlenen m2 birim değerinden az  olmamak üzere) yapılarak yükleniciden defaten tahsil edilmesi, 

İstanbul-Sarıyer ilçesi, İstinye Mahallesi, 380 ada, 56 ve 57 parseller, üzerine kat karşılığı konut inşaatı yapım işi. 

Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, Gümüşsuyu Mahallesi, İnönü Caddesi, No: 2 Kat:2 (Yatırım ve Emlak Şube Müdürlüğü İhale Bürosu) TaksimBeyoğlu/İSTANBUL Tlf. 0212 2518810 (Dahili:7250)
e-mail :[email protected] – İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr

YORUMLAR

  • 0 Yorum