İstanbul Ekonomi Bülteni - Reel Piyasalar, Nisan 2020

İBB tarafından her ay açıklanan İstanbul Ekonomi Bülteni Nisan ayı verileri yayımlandı.

İstanbul Ekonomi Bülteni - Reel Piyasalar, Nisan 2020
Editor: Hakan A.
07 Nisan 2020 - 13:15

2019'da Türkiye'deki toplam ihracatın %49,4'ü İstanbul'da gerçekleşti.

2018 yılında Türkiye'deki toplam ihracatın %49,8'i İstanbul'da gerçekleşirken 2019 yılında bu oran %49,4 oldu. Türkiye'nin 2019 yılında gerçekleşen ihracatı 2018'e göre %2,1 oranında artarken İstanbul'un 2019 yılı ihracatı %1,2 oranında arttı. 2020 Ocak ayında ise bir önceki yılın ilk ayına göre İstanbul'da gerçekleşen ihracat %3,9'luk bir artış gösterirken, 2020 Şubat ayında ise bir önceki aya göre %3,7'lik bir artış gösterdi. Türkiye'de ise 2020 Ocak ayında bir önceki yılın ilk ayına göre ihracat %6'lık bir artış gösterirken Şubat ayında bir önceki aya göre %0,3'lük bir azalış gösterdi.


İstanbul'da 2019 yılında ithalat bir önceki yıla göre azalış gösterdi.

İstanbul'da 2019 yılı ithalatı 2018'e göre %12,4'lük bir azalış gösterirken, 2020 Ocak ayında ithalat bir önceki yılın ilk ayına göre %26,3'lük bir artış gösterdi. Türkiye'de ise 2019 yılı ithalatı %9'luk bir azalış gösterirken, 2020 Ocak ayında bir önceki yılın ilk ayına göre %18,8'lik bir artış gösterdi. 2019'da Türkiye'deki toplam ithalatın %52,2'si İstanbul'dan gerçekleşti. 2020 Şubat döneminde ise İstanbul'da ithalat bir önceki aya göre %6,2'lik bir azalış gösterirken bir önceki yılın Şubat ayına göre %22,2'lik bir artış gösterdi.

 

İthalat ve İhracat Rakamları ($)

  İstanbul   Türkiye    
Dönem İhracat İthalat İhracat İthalat
Şubat 2020 7.182.575.336 9.493.375.030 14.653.012.893 17.634.144.139
Ocak 2020 6.928.623.318 10.116.590.586 14.704.173.474 19.206.908.892
2019 Toplam 89.284.210.812 109.699.406.266 180.848.602.301 210.344.346.354
Şubat 2019 6.995.954.295 7.765.995.530 14.323.056.507 16.056.513.627
Ocak 2019 6.671.607.541 8.011.105.508 13.874.868.085 16.164.882.392
2018 Toplam 88.203.470.805 125.175.604.235 177.168.756.288 231.152.482.645

Kaynak: TÜİK

Dış ticaret hacmi 2019'da bir önceki yıla göre azaldı.

İstanbul'da 2019 yılında bir önceki yıla göre dış ticaret hacmi 14 milyar $ azalırken ihracatın ithalatı karşılama oranı %70,5'ten %81,4'e yükseldi. Türkiye'de ise 2019'da yıllık dış ticaret hacmi 17 milyar $ azalırken ihracatın ithalatı karşılama oranı %86'ya yükseldi. 2020 Şubat ayında ise İstanbul'da dış ticaret hacmi 369 milyon dolar azalarak 16 milyar 675 milyon dolar olarak gerçekleşti. İthalatın ihracatı karşılama oranı ise bir önceki aya göre artarak %75,7 olarak gerçekleşti.


2019 yılında İstanbul'dan ihracat yapılan ülkeler arasında ilk sırada Almanya yer aldı.

İstanbul'da 2019 yılında toplam ihracatın %9,1'i Almanya'ya gerçekleşti. Almanya'yı sırasıyla Birleşik Krallık, Fransa, İtalya ve İspanya takip etti. Türkiye genelinde de en yüksek ihracat Almanya'ya gerçekleşirken Almanya'yı sırasıyla Birleşik Krallık, Irak, İtalya ve ABD takip etti. 2018 yılına göre İstanbul'dan Almanya, Birleşik Krallık ve İspanya'ya yapılan ihracatta bir azalma gerçekleşirken Fransa ve İtalya'ya yapılan ihracatta artış gerçekleşti. 2020 Ocak ayında İstanbul'dan Almanya'ya yapılan ihracat bir önceki yılın Ocak ayına göre 20 milyon dolar azalarak 673 milyon dolar, Birleşik Krallık'a yapılan ihracat ise 109 milyon dolar azalarak 507 milyon olarak gerçekleşirken, İtalya, Fransa ve İspanya'ya yapılan ihracatlar da ise toplamda %17'lik bir artış gözlendi. 2020 Şubat ayında ise Almanya, Birleşik Krallık, İtalya ve Fransa'ya yapılan ihracat bir önceki aya göre azalış gösterirken İspanya'ya yapılan ihracat artış gösterdi.
 

İstanbul Ülkelere Göre İhracat ($)

Dönem Almanya Birleşik Krallık Fransa İtalya İspanya
Şubat 2020 636.566.736 531.717.262 314.627.085 326.449.143 370.745.732
Ocak 2020 673.593.571 507.155.118 372.346.503 398.802.446 298.770.114
2019 Toplam 8.157.590.950 7.164.629.763 4.588.173.367 4.442.075.802 4.004.960.188
Şubat 2019 642.074.741 533.102.832 349.922.369 417.865.313 341.925.287
Ocak 2019 693.700.604 616.353.281 306.784.115 329.196.289 275.070.512
2018 Toplam 8.398.248.297 7.339.342.264 4.256.185.940 4.369.452.149 4.156.098.638

Kaynak: TÜİK

Türkiye'de 2019 yılında ithalatta en yüksek paya sahip ülke Rusya Federasyonu olurken İstanbul'da ise Çin en yüksek ithalat payına sahip ülke oldu.

2019 yılında İstanbul'a en yüksek ithalat %11,3'lük pay ile Çin'den gerçekleşti. Çin'i sırasıyla Almanya, Rusya Federasyonu, ABD ve İtalya takip etti. Bu 5 ülke İstanbul'a gerçekleşen toplam ithalatın %40'ını oluşturdu. Türkiye'de ise 2019 yılında %11 ile ilk sırayı Rusya Federasyonu aldı. Rusya Federasyonu'nu sırasıyla Almanya, Çin, ABD ve İtalya takip etti. 2020 Ocak ayında İstanbul'a Çin'den gerçekleşen ithalatta bir önceki yılın Ocak ayına göre 164 milyon dolar, Almanya'dan yapılan ithalatta ise 250 milyon dolar artış görüldü. Rusya, ABD ve İtalya'dan yapılan ithalatlarda ise toplamda 270 milyon dolarlık bir artış gözlendi. 2020 Şubat ayında ise bir önceki aya göre Çin, Almanya, Rusya, ABD'den yapılan ithalatta azalış görülürken İtalya'dan yapılan ithalatta artış görüldü.

 

İstanbul Ülkelere Göre İthalat ($)

Dönem Çin Almanya Rusya Federasyonu ABD İtalya
Şubat 2020 919.836.075 846.540.548 564.761.769 562.691.738 418.407.851
Ocak 2020 1.115.639.052 986.817.757 767.427.496 611.858.585 335.562.866
2019 Toplam 12.374.880.675 11.822.223.569 7.525.938.361 7.035.199.560 4.977.678.123
Şubat 2019 919.836.075 846.540.548 564.761.769 562.691.738 347.390.845
Ocak 2019 950.937.430 735.853.096 692.280.524 423.386.839 328.269.738
2018 Toplam 14.339.809.523 13.607.179.984 8.997.275.469 7.350.881.257 5.784.346.417

Kaynak: TÜİK

2019 yılında İstanbul'un toplam ihracatının %98,1'i imalat sanayi alanında gerçekleşirken, ilk sırada motorlu kara taşıtları imalatı yer aldı.

İstanbul'da imalat sanayi ihracatı içindeki ilk sırayı ise motorlu kara taşıtları imalatı aldı. 2019 yılında motorlu kara taşıtları imalatından yapılan ihracat 14 milyar 761 milyon $ olurken bu sektörü sırasıyla; giyim eşyalarının imalatı, ana metal sanayii, elektrikli teçhizat imalatı, kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı takip etti. 2019 yılında bir önceki yıla göre ana metal sanayii ihracatında %18,7'lik bir azalış görülürken kimyasalların ve kimyasal ürünlerin ihracatında %16,2'lik bir artış görüldü. 2020 yılının Ocak ayında ise imalat sektöründe bir önceki yıl aynı aya göre 278 milyon dolarlık bir artış gözlenirken, 2020 Şubat ayında ise bir önceki aya göre 255 milyon dolarlık bir artış gözlendi.

 

ISIC Rev.4 Sınıflamasına Göre İstanbul İhracat Rakamları ($)

  2019 2018
Motorlu kara taşıtı, treyler ve yarı treyler imalatı 14.761.061.300 14.714.795.057
Giyim eşyalarının imalatı 12.856.622.964 12.683.894.011
Ana metal sanayii 10.164.247.788 12.503.775.478
Elektrikli teçhizat imalatı 7.227.057.850 7.132.874.636
Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı 5.365.891.973 4.616.852.857

Kaynak: TÜİK

İstanbul'a yapılan ithalatta ana metal sanayii ilk sırada yer aldı.

İstanbul'da 2019 yılında ithalatta da ilk sırayı %91,9 ile imalat sektörü aldı. 2019 yılında imalat sanayi ihracatında bir önceki yıla göre 12 milyar dolarlık bir azalış gözlendi. En yüksek ithalatın gerçekleştiği sektör ise 19 milyar 193 milyon $ ile ana metal sanayii oldu. Bu sektörü sırasıyla; kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı, motorlu kara taşıtı, treyler ve yarı treyler imalatı, kok kömürü ve rafine edilmiş petrol imalatı, başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat imalatı takip etti. 2020 yılının Ocak ayında ise imalat sektöründe bir önceki yıl aynı aya göre 2 milyar dolarlık bir artış gözlenirken, 2020 Şubat ayında ise bir önceki aya göre 593 milyon dolarlık bir azalış gözlendi.

 

ISIC Rev.4 Sınıflamasına Göre İstanbul İthalat Rakamları ($)

  2019 2018
Ana metal sanayii 19.193.948.054 20.912.660.701
Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı 14.842.381.496 15.794.927.852
Motorlu kara taşıtı, treyler ve yarı treyler imalatı 9.037.054.708 12.810.851.480
Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı 8.418.316.967 9.914.160.262
Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat imalatı 8.260.502.931 11.130.101.385

Kaynak: TÜİKİstanbul'da 2019 yılında 47.447 yeni firma açıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği kayıtlarına göre 2018 yılında 50.155 yeni firma faaliyet göstermeye başlarken 2019 yılında bu rakam 47.447'ye düştü. İstanbul'da açılan firma sayısı 2020 Ocak ve Şubat döneminde ise 10.851 olarak gerçekleşerek, bir önceki yılın aynı dönemine göre artış gösterdi.

İstanbul'da 2019 yılında kapanan ve tasfiye edilen firma sayısı ise bir önceki yıla göre artış göstererek 20.227 olarak gerçekleşti. 2020 Ocak ve Şubat döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre kapanan ve tasfiye edilen firma sayısı artarak 5.655 olarak gerçekleşti.

 

Metodoloji: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı verilerinden derlenerek oluşturulmuştur. Bültende kullanılan dış ticaret istatistikleri Genel Ticaret Sistemi temel alınarak hazırlanmıştır. Periyodik olarak yayınlanacak bu bültenin verileri ekte sunulmuştur.