İstanbul Ekonomi Bülteni - Reel Piyasalar, Nisan 2020

İBB tarafından her ay açıklanan İstanbul Ekonomi Bülteni Nisan ayı verileri yayımlandı.

İstanbul Ekonomi Bülteni - Reel Piyasalar, Nisan 2020
Editör: Hakan A.
07 Nisan 2020 - 13:15

2019'da Türkiye'deki toplam ihracatın %49,4'ü İstanbul'da gerçekleşti.

2018 yılında Türkiye'deki toplam ihracatın %49,8'i İstanbul'da gerçekleşirken 2019 yılında bu oran %49,4 oldu. Türkiye'nin 2019 yılında gerçekleşen ihracatı 2018'e göre %2,1 oranında artarken İstanbul'un 2019 yılı ihracatı %1,2 oranında arttı. 2020 Ocak ayında ise bir önceki yılın ilk ayına göre İstanbul'da gerçekleşen ihracat %3,9'luk bir artış gösterirken, 2020 Şubat ayında ise bir önceki aya göre %3,7'lik bir artış gösterdi. Türkiye'de ise 2020 Ocak ayında bir önceki yılın ilk ayına göre ihracat %6'lık bir artış gösterirken Şubat ayında bir önceki aya göre %0,3'lük bir azalış gösterdi.


İstanbul'da 2019 yılında ithalat bir önceki yıla göre azalış gösterdi.

İstanbul'da 2019 yılı ithalatı 2018'e göre %12,4'lük bir azalış gösterirken, 2020 Ocak ayında ithalat bir önceki yılın ilk ayına göre %26,3'lük bir artış gösterdi. Türkiye'de ise 2019 yılı ithalatı %9'luk bir azalış gösterirken, 2020 Ocak ayında bir önceki yılın ilk ayına göre %18,8'lik bir artış gösterdi. 2019'da Türkiye'deki toplam ithalatın %52,2'si İstanbul'dan gerçekleşti. 2020 Şubat döneminde ise İstanbul'da ithalat bir önceki aya göre %6,2'lik bir azalış gösterirken bir önceki yılın Şubat ayına göre %22,2'lik bir artış gösterdi.

 

İthalat ve İhracat Rakamları ($)

 İstanbul Türkiye  
Dönemİhracatİthalatİhracatİthalat
Şubat 20207.182.575.3369.493.375.03014.653.012.89317.634.144.139
Ocak 20206.928.623.31810.116.590.58614.704.173.47419.206.908.892
2019 Toplam89.284.210.812109.699.406.266180.848.602.301210.344.346.354
Şubat 20196.995.954.2957.765.995.53014.323.056.50716.056.513.627
Ocak 20196.671.607.5418.011.105.50813.874.868.08516.164.882.392
2018 Toplam88.203.470.805125.175.604.235177.168.756.288231.152.482.645

Kaynak: TÜİK

Dış ticaret hacmi 2019'da bir önceki yıla göre azaldı.

İstanbul'da 2019 yılında bir önceki yıla göre dış ticaret hacmi 14 milyar $ azalırken ihracatın ithalatı karşılama oranı %70,5'ten %81,4'e yükseldi. Türkiye'de ise 2019'da yıllık dış ticaret hacmi 17 milyar $ azalırken ihracatın ithalatı karşılama oranı %86'ya yükseldi. 2020 Şubat ayında ise İstanbul'da dış ticaret hacmi 369 milyon dolar azalarak 16 milyar 675 milyon dolar olarak gerçekleşti. İthalatın ihracatı karşılama oranı ise bir önceki aya göre artarak %75,7 olarak gerçekleşti.


2019 yılında İstanbul'dan ihracat yapılan ülkeler arasında ilk sırada Almanya yer aldı.

İstanbul'da 2019 yılında toplam ihracatın %9,1'i Almanya'ya gerçekleşti. Almanya'yı sırasıyla Birleşik Krallık, Fransa, İtalya ve İspanya takip etti. Türkiye genelinde de en yüksek ihracat Almanya'ya gerçekleşirken Almanya'yı sırasıyla Birleşik Krallık, Irak, İtalya ve ABD takip etti. 2018 yılına göre İstanbul'dan Almanya, Birleşik Krallık ve İspanya'ya yapılan ihracatta bir azalma gerçekleşirken Fransa ve İtalya'ya yapılan ihracatta artış gerçekleşti. 2020 Ocak ayında İstanbul'dan Almanya'ya yapılan ihracat bir önceki yılın Ocak ayına göre 20 milyon dolar azalarak 673 milyon dolar, Birleşik Krallık'a yapılan ihracat ise 109 milyon dolar azalarak 507 milyon olarak gerçekleşirken, İtalya, Fransa ve İspanya'ya yapılan ihracatlar da ise toplamda %17'lik bir artış gözlendi. 2020 Şubat ayında ise Almanya, Birleşik Krallık, İtalya ve Fransa'ya yapılan ihracat bir önceki aya göre azalış gösterirken İspanya'ya yapılan ihracat artış gösterdi.
 

İstanbul Ülkelere Göre İhracat ($)

DönemAlmanyaBirleşik KrallıkFransaİtalyaİspanya
Şubat 2020636.566.736531.717.262314.627.085326.449.143370.745.732
Ocak 2020673.593.571507.155.118372.346.503398.802.446298.770.114
2019 Toplam8.157.590.9507.164.629.7634.588.173.3674.442.075.8024.004.960.188
Şubat 2019642.074.741533.102.832349.922.369417.865.313341.925.287
Ocak 2019693.700.604616.353.281306.784.115329.196.289275.070.512
2018 Toplam8.398.248.2977.339.342.2644.256.185.9404.369.452.1494.156.098.638

Kaynak: TÜİK

Türkiye'de 2019 yılında ithalatta en yüksek paya sahip ülke Rusya Federasyonu olurken İstanbul'da ise Çin en yüksek ithalat payına sahip ülke oldu.

2019 yılında İstanbul'a en yüksek ithalat %11,3'lük pay ile Çin'den gerçekleşti. Çin'i sırasıyla Almanya, Rusya Federasyonu, ABD ve İtalya takip etti. Bu 5 ülke İstanbul'a gerçekleşen toplam ithalatın %40'ını oluşturdu. Türkiye'de ise 2019 yılında %11 ile ilk sırayı Rusya Federasyonu aldı. Rusya Federasyonu'nu sırasıyla Almanya, Çin, ABD ve İtalya takip etti. 2020 Ocak ayında İstanbul'a Çin'den gerçekleşen ithalatta bir önceki yılın Ocak ayına göre 164 milyon dolar, Almanya'dan yapılan ithalatta ise 250 milyon dolar artış görüldü. Rusya, ABD ve İtalya'dan yapılan ithalatlarda ise toplamda 270 milyon dolarlık bir artış gözlendi. 2020 Şubat ayında ise bir önceki aya göre Çin, Almanya, Rusya, ABD'den yapılan ithalatta azalış görülürken İtalya'dan yapılan ithalatta artış görüldü.

 

İstanbul Ülkelere Göre İthalat ($)

DönemÇinAlmanyaRusya FederasyonuABDİtalya
Şubat 2020919.836.075846.540.548564.761.769562.691.738418.407.851
Ocak 20201.115.639.052986.817.757767.427.496611.858.585335.562.866
2019 Toplam12.374.880.67511.822.223.5697.525.938.3617.035.199.5604.977.678.123
Şubat 2019919.836.075846.540.548564.761.769562.691.738347.390.845
Ocak 2019950.937.430735.853.096692.280.524423.386.839328.269.738
2018 Toplam14.339.809.52313.607.179.9848.997.275.4697.350.881.2575.784.346.417

Kaynak: TÜİK

2019 yılında İstanbul'un toplam ihracatının %98,1'i imalat sanayi alanında gerçekleşirken, ilk sırada motorlu kara taşıtları imalatı yer aldı.

İstanbul'da imalat sanayi ihracatı içindeki ilk sırayı ise motorlu kara taşıtları imalatı aldı. 2019 yılında motorlu kara taşıtları imalatından yapılan ihracat 14 milyar 761 milyon $ olurken bu sektörü sırasıyla; giyim eşyalarının imalatı, ana metal sanayii, elektrikli teçhizat imalatı, kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı takip etti. 2019 yılında bir önceki yıla göre ana metal sanayii ihracatında %18,7'lik bir azalış görülürken kimyasalların ve kimyasal ürünlerin ihracatında %16,2'lik bir artış görüldü. 2020 yılının Ocak ayında ise imalat sektöründe bir önceki yıl aynı aya göre 278 milyon dolarlık bir artış gözlenirken, 2020 Şubat ayında ise bir önceki aya göre 255 milyon dolarlık bir artış gözlendi.

 

ISIC Rev.4 Sınıflamasına Göre İstanbul İhracat Rakamları ($)

 20192018
Motorlu kara taşıtı, treyler ve yarı treyler imalatı14.761.061.30014.714.795.057
Giyim eşyalarının imalatı12.856.622.96412.683.894.011
Ana metal sanayii10.164.247.78812.503.775.478
Elektrikli teçhizat imalatı7.227.057.8507.132.874.636
Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı5.365.891.9734.616.852.857

Kaynak: TÜİK

İstanbul'a yapılan ithalatta ana metal sanayii ilk sırada yer aldı.

İstanbul'da 2019 yılında ithalatta da ilk sırayı %91,9 ile imalat sektörü aldı. 2019 yılında imalat sanayi ihracatında bir önceki yıla göre 12 milyar dolarlık bir azalış gözlendi. En yüksek ithalatın gerçekleştiği sektör ise 19 milyar 193 milyon $ ile ana metal sanayii oldu. Bu sektörü sırasıyla; kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı, motorlu kara taşıtı, treyler ve yarı treyler imalatı, kok kömürü ve rafine edilmiş petrol imalatı, başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat imalatı takip etti. 2020 yılının Ocak ayında ise imalat sektöründe bir önceki yıl aynı aya göre 2 milyar dolarlık bir artış gözlenirken, 2020 Şubat ayında ise bir önceki aya göre 593 milyon dolarlık bir azalış gözlendi.

 

ISIC Rev.4 Sınıflamasına Göre İstanbul İthalat Rakamları ($)

 20192018
Ana metal sanayii19.193.948.05420.912.660.701
Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı14.842.381.49615.794.927.852
Motorlu kara taşıtı, treyler ve yarı treyler imalatı9.037.054.70812.810.851.480
Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı8.418.316.9679.914.160.262
Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat imalatı8.260.502.93111.130.101.385

Kaynak: TÜİKİstanbul'da 2019 yılında 47.447 yeni firma açıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği kayıtlarına göre 2018 yılında 50.155 yeni firma faaliyet göstermeye başlarken 2019 yılında bu rakam 47.447'ye düştü. İstanbul'da açılan firma sayısı 2020 Ocak ve Şubat döneminde ise 10.851 olarak gerçekleşerek, bir önceki yılın aynı dönemine göre artış gösterdi.

İstanbul'da 2019 yılında kapanan ve tasfiye edilen firma sayısı ise bir önceki yıla göre artış göstererek 20.227 olarak gerçekleşti. 2020 Ocak ve Şubat döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre kapanan ve tasfiye edilen firma sayısı artarak 5.655 olarak gerçekleşti.

 

Metodoloji: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı verilerinden derlenerek oluşturulmuştur. Bültende kullanılan dış ticaret istatistikleri Genel Ticaret Sistemi temel alınarak hazırlanmıştır. Periyodik olarak yayınlanacak bu bültenin verileri ekte sunulmuştur.


YORUMLAR

  • 0 Yorum