İstanbul Pendik'te Belediye 714 metrekare ticari imarlı arsa satışa çıkardı

Pendik Belediyesi mülkiyetinde olan ticari imarlı 2 Milyon 858 Bin TL bedelli arsa için gayrimenkul satış ihalesi 2 Aralık tarihinde düzenlenecek.

İstanbul Pendik'te Belediye 714 metrekare ticari imarlı arsa satışa çıkardı
Editör: Hakan A.
19 Kasım 2020 - 08:33
İstanbul'un büyük ilçelerinden Pendik'te belediye tarafından ihale yöntemiyle satılacak arsaya ilişkin bilgiler Resmi Gazete'de ilan edildi.İstanbul Pendik arsa satış ihalesine dair tüm ayrıntıları haberimizden okuyabilirsiniz.

Emlak Pencerem / Emlak Haberleri Merkezi - 19 Kasım 2020 - İstanbul


İstanbul İli Pendik Belediye Başkanlığının mülkiyetinde olan 714 metrekare büyüklüğündeki arsa 2 milyon 858 bin tl muhammen bedelle ihale yöntemiyle satışa çıkarıldı.

Aşağıda özellikleri belirtilen Pendik Belediyesine ait taşınmaz ihale ile satılacaktır. İhale “Esenler Mahallesi Bora Sokak No: 5 PENDİK/İSTANBUL” adresindeki Pendik Belediye Binası 7. kattaki Toplantı Odasında, Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca “Kapalı Teklif Usulü” artırma suretiyle yapılacaktır. Şartname bedeli 500,00 (beşyüz TL) olup, Pendik Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden (2.Kat) temin edilebilir. 


Taşınmazın Özellikleri: Söz konusu taşınmaz imar planında (T2) rumuzlu Ticaret alanında kalmakta olup; Taks: 0.40, Kaks: 1,75 ve Yençok: 30,50 m (10 Kat) olup, T1, T2 ve T3 ticaret alanlarında, Emsal değerini ve bina yüksekliğini aşmamak kaydıyla zemin kat üstündeki katların iç yüksekliği 4,50 m’ye kadar yapılabilir.

Yayalar 8029 ada 5 parsel sayılı 714,64 m² alanlı taşınmazın satış işleminde 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17-4-p maddesi uyarınca KDV alınmayacaktır. 

Teklifler ilanda belirtilen ihale saatine kadar, ihaleyi yapacak olan komisyon başkanlığına teslim edilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir.

Bu taktirde dış zarfa komisyon başkanlığının adresi ile hangi taşınmaza ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin, ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulamayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

Onaylanan ihale kararının yukarıda açıklanan şekilde tebliğinden itibaren 15 gün içinde alıcı, ihale bedelinin peşinatını ödeyecektir. Ayrıca geçici teminatı kesin teminata çevirecektir. Taşınmazların alıcısı, satış bedelinin %25 (Yüzde yirmibeş)’ni peşin olarak, kalanını ise kanuni faizin yarısı oranında vade farkı uygulanması suretiyle 3 ayda 3 taksitle ödeyebilecektir. 

istanbul pendik belediye arsa satış ihalesi 2 aralık 2020

YORUMLAR

  • 0 Yorum