Kallmann Sendromu Vakfı kuruluşuna onay

Vakıflar Genel Müdürlüğü, İstanbul merkezli Kallmann Sendromu Vakfı kuruluş ve faaliyetine ilişkin çalışmalarına onay verildi. Kallmann Sendromu Vakfı dünya genelinde hizmet vermek amacıyla İstanbul'da kuruldu.

Kallmann Sendromu Vakfı kuruluşuna onay
Editor: Gökay Demirezen
09 Ocak 2019 - 06:53

Dünya çapında hizmet vermek için İstanbul'da kurulan Kallmann Sendromu Vakfı faaliyetlerine başlıyor.

Emlak Pencerem / Güncel Haberler  - 9 Ocak 2019 - İstanbul


Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul'da faaliyet edecek Kallmann Sendromu Vakfı kuruluşuna onay verdi.

Kurulan yeni vakfın Türkiye içerisinde ve dışarısında yürüteceği işlere ilişkin ayrıntılar bu sabah yayımlanan Resmi Gazete ile duyuruldu.

VAKFEDENLER: Abdurahman Öztürk, Ahmetcan Polat.

VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İstanbul 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 12/12/2018 tarihinde kesinleşen 10/07/2018 tarihli ve E:2017/421, K:2018/245 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Kallmann Sendromu için yurt içinden ve yurt dışından uzman hekimler vasıtasıyla tanı, teşhis ve tedavi yöntemleri geliştirilmesinde çalışmalar yapmak, hastalıkla mücadele etmek için konferanslar ve seminerler düzenlemek ve senette belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmek.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000 TL (altmış bin) Nakit.

YÖNETİM KURULU: Abdurahman Öztürk, Furuse Mamıko, Ahmetcan Polat, Abula Abulaıtı

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları mütevelli heyetçe belirlenecek gayece aynı bir vakfa veya kuruluşa devredilir. Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.