Kamu İhale Genel Tebliği değişikliği Resmi Gazete'de

Kamu İhale Kurumunca, Türkiye genelinde kamu ihaleleri kapsamında uygulanan tebliğde önemli değişiklikler yapıldı.

Kamu İhale Genel Tebliği değişikliği Resmi Gazete'de
Editör: Hakan A.
20 Kasım 2018 - 08:14

Kamu İhale Kurumu tarafından Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğde bazı değişiklilklere gidildi..  İlgili karar bu sabah Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürülüğe girdi.

Emlak Pencerem / Ekonomi Haberleri  - 20 Kasım 2018 - İstanbul


Kamu İhale Kurumundan: KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

20 Kasım tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği ayrıntılarını görmek için tıklayın.

MADDE 1 – 22/8/2009 tarihli ve 27327 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinin 16.5.3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“16.5.3. Elektronik araçlar yardımıyla tablolama programları (MS Excel, Numbers, LibreOffice Calc ve benzerleri) kullanılarak oluşturulan teklif mektubu eki cetvelin çarpım ve toplamlarında yazılımdan kaynaklanan yuvarlamalar nedeniyle oluşan hesaplama farklılıkları, toplam teklif fiyatının binde birine eşit veya daha az olması ve ihalenin sonuçlandırılmasına esas teklif sıralamasının değişmemesi kaydıyla aritmetik hata olarak kabul edilmeyecek ve bu farklılıklar isteklinin teklif cetvelinde yazılı birim fiyatlar esas alınarak ihale komisyonu tarafından re’sen düzeltilecektir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan tutar, sınır değer hesabı hariç, isteklinin teklif ve yeterlik değerlendirmesine esas nihai teklif fiyatı olarak kabul edilecektir.”

YORUMLAR

  • 0 Yorum