Kamu Taşınmazları ile yapılan turizm yatırımlarında süre uzatılmasına ilişkin değişiklik

Türkiye genelinde Kamu Taşınmazları üzerinde yapılan turizm yatırımlarının sürelerinin uzatılması ile satışına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair düzenlemeleri içeren yeni bir yönetmelik yayımlandı.

Kamu Taşınmazları ile yapılan turizm yatırımlarında süre uzatılmasına ilişkin değişiklik
Editor: Hakan A.
30 Kasım 2018 - 09:33

Türk Turizmine destek verilmesi amacıyla Hükümet tarafından yapılan değişikliklere bir yenisi daha eklendi. Bu sabah Resmi Gazete'de yayımlan yeni yönetmelik değişikliği ile Kamu Taşınmazları ile yapılan turizm yatırımlarında süre uzatılmasına ilişkin  önemli düzenlemeler yapıldı.

Emlak Pencerem / Emlak Haberleri Merkezi - 30 Kasım 2018 - İstanbul


Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: KAMU TAŞINMAZLARI ÜZERİNDEKİ TURİZM YATIRIMLARININ SÜRELERİNİN UZATILMASI İLE SATIŞINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

30 Kasım tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme yönetmeliğine ilişkin ayrıntıları görmek için tıklayın.

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/5/2018 tarihli ve 30411 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Taşınmazları Üzerindeki Turizm Yatırımlarının Sürelerinin Uzatılması ile Satışına İlişkin Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “biri peşin olmak üzere dört eşit taksitle” ibaresi “yüzde yirmi beşi peşin olmak üzere toplam beş taksitle” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Turizm yatırımcısı tarafından yeni sözleşme tarihinden itibaren en fazla dört yıl içerisinde turizm tesisinin tamamının yıkılarak yeniden inşa edilmesinin taahhüt edilmesi ve aynı süre içerisinde Kültür ve Turizm Bakanlığından turizm işletme belgesi alınması halinde, bu belgenin alınmasını müteakip; peşin ödemede yararlanma bedelinin yüzde yirmi beşi, taksitli ödemede ise taksitlerin tamamının ödenmiş olması durumunda yararlanma bedelinin yüzde yirmi beşini karşılayan taksit tutarı ve faizi yatırımcının sözleşmesinden doğan mevcut veya ileride doğacak borçlarına mahsup edilir. Vadesi gelmeyen taksitlerin ise yararlanma bedelinin yüzde yirmi beşine tekabül eden kısmı tahsil edilmez.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.