Kamu taşınmazlarının Turizm yatırımlarına...
Reklam

Kamu taşınmazlarının Turizm yatırımlarına tahsisinde önemli değişiklik

Türkiye genelinde kamu adına kayıtlı gayrimenkullerin Turizm yatırımları kapsamında tahsisi ile alakalı yeni bir düzenleme yapıldı.

Kamu taşınmazlarının Turizm yatırımlarına tahsisinde önemli değişiklik
Editor: Gökay Demirezen
26 Şubat 2019 - 07:11
Reklam

Bakanlık, ülke genelinde Kamu taşınmazlarının Turizm yatırımlarına tahsisine ilişkin önemli bazı düzenlemeler yaptı. ilgili karar bu sabah Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi.

Emlak Pencerem / Emlak Haberleri Merkezi - 26 Şubat 2019 - İstanbul


Kültür ve Turizm Bakanlığından: KAMU TAŞINMAZLARININ TURİZM YATIRIMLARINA TAHSİSİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/7/2006 tarihli ve 26235 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde geçen “Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan üretici fiyatları endeksindeki meydana gelen artış oranı (bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı)” ibaresi “Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi oranı (TÜFE - oniki aylık ortalamalara göre yüzde değişim oranı)” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Mevcut sözleşmelerdeki bedel artışı

GEÇİCİ MADDE 10 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce adına kesin tahsis yapılan yatırımcı veya işletmecilerin müteakip yıllar için kullanım bedelleri sözleşmeleri yenilenmeksizin bu Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen oranda arttırılarak tespit ve tahsil edilir. Ancak, 1/8/2018 tarihinden itibaren güncellenerek tespit edilen cari yıl kullanım bedellerinin; 1/1/2019 tarihine kadar olan döneme isabet eden kısmı mevcut sözleşme hükümlerine göre, bu tarihten sonraki döneme isabet eden kısmı ise Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre hesaplanarak tahsil edilir ve varsa fazlaya ilişkin tutar sözleşmeden doğan veya doğacak olan diğer ödemelerden mahsup edilir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik 1/1/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

26 Şubat tarihli Resmi gazete'de yayımlanan kararın ayrıntılarını okumak için tıklayın.

YORUMLAR

  • 0 Yorum