Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde yeni değişiklik

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında yeni yönetmelikle bazı düzenlemeler yapıldı.

Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde yeni değişiklik
Editör: Hakan A.
23 Kasım 2019 - 09:04

Bakanlık tarafından Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında bazı değişiklikleri içeren yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Emlak Pencerem / Ekonomi Haberleri  - 23 Kasım 2019 - İstanbul


Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından: KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/1/2018 tarihli ve 30295 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan “otobüs cinsi özmal taşıtlarla” ibareleri yürürlükten kaldırılmış, dördüncü fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan “en az,” ibarelerinden sonra gelmek üzere “otobüs cinsi özmal taşıtlarla” ibaresi eklenmiştir.MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin geçici 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “30/6/2021” ibareleri “31/12/2021” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.

YORUMLAR

  • 0 Yorum