Kayseri'de Belediye çok sayıda gayrimenkulü satışa çıkardı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi elinde bulunan çok sayıda gayrimenkul için satış ihalesi yapacak. İhale tarihi 17 Ekim 2018.

Kayseri'de Belediye çok sayıda gayrimenkulü satışa çıkardı
Editor: Hakan A.
05 Ekim 2018 - 07:53

Kayseri'de Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde çok sayıda gayrimenkul satışı için 17 Ekim'de ihale gerçekleştirilecek. İhale kararı ve ayrınıtları bu sabah Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürülüğe girdi.

Emlak Pencerem / Emlak Haberleri Merkezi - 5 Ekim 2018 - İstanbul


Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığından: KONUT VE KONUT + TİCARET ALANI ARSALARI SATILACAKTIR

Mülkiyeti Belediyemize ait olup, Kocasinan İlçesi Şeker Mahallesinde bulunan toplam  20 adet Konut ve Konut + Ticaret alanı arsaları 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi gereğince yapılacak “Kapalı Teklif Usulü” ihale ile ayrı ayrı satılacaktır.

1 - İhale 17/10/2018 Çarşamba günü saat 14.15’da Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacaktır.

kayseri büyükşehir gayrimenkul satışı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığından: KONUT + TİCARET ALANI ARSASI SATILACAKTIR

Mülkiyeti Belediyemize ait olup, Melikgazi İlçesi Gültepe Mahallesinde bulunan 1 adet Konut + Ticaret alanı arsası 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi gereğince yapılacak “Kapalı Teklif Usulü” ihale ile satılacaktır.

kayseri gayrimenkul satışı

1 - İhale 17/10/2018 Çarşamba günü saat 14.00’da Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacaktır.

2 - İhale katılımcılarından istenecek belgeler:

İştirakçilerin ihaleye katılabilmesi için verilecek kapalı teklif zarflarında aşağıda istenilen belgelerin bulundurulması zorunludur:

a- 2886 sayılı Kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu

b- Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekâbül eden satış değerleri esas alınır)

c- Gerçek kişilerde ikâmetgâh ilmuhaberi, tüzel kişilerde ise bağlı oldukları oda kaydı.

ç- Tüzel kişiliklerde noter tasdikli imza sirküleri.

d- Şartname bedeli 100,00.-TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun ibraz edilmesi.

e- 2886 sayılı Kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname.

3 - Konu ile ilgili ihale şartnamesi ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 - Son müracaat tarihi 17/10/2018 Çarşamba günü saat 11.00’e kadar olup, müracaatlar Belediyemiz Encümen Başkanlığı’nın (İhale Komisyonu) sekretarya görevini yapan Kararlar Şube Müdürlüğü kalemine yapılacaktır.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 17 ekim tarihinde mülkiyetinde bulunan bir arsayı da ihalede satacak. İşte o ihaleye ilişkin bilgileri buradan görebilirsiniz.