Kentsel Dönüşümde Kentlerin Yol Haritaları Belirlenecek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan yeni süreçle beraber her ilde valilik ve belediyeler tarafından riskli alanlar belirleniyor. Yeni strateji çerçevesinde, İmpo İmar Kentsel Dönüşüm Müdürü Mehmet Aydemir, kentsel dönüşüm strateji belgesiyle beraber, sadece belirli bir bölgenin sorunlarına çözüm olan, parçacıl kentsel dönüşüm anlayışının değiştiğini söyledi.

Kentsel Dönüşümde Kentlerin Yol Haritaları Belirlenecek
Editör: Hakan A.
22 Temmuz 2019 - 09:26

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kentsel dönüşümde hedeflere ulaşmak için yeni bir süreç başlatt.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kentsel dönüşümün ilke ve esaslarını belirleyerek, bütün valilik ve yerel yönetimlere bildirdi. Bu çerçevede belediyeler de kendi sınırlarındaki afet riski yüksek alanları belirlemek üzere harekete geçti.  

İmpo İmar Kentsel Dönüşüm Müdürü Mehmet Aydemir, kentsel dönüşüm strateji belgesiyle beraber, sadece belirli bir bölgenin sorunlarına çözüm olan, parçacıl kentsel dönüşüm anlayışının değiştiğini söyledi. Artık dönüşümün kent bütününde ele alınarak, kentin 30-35 yıl sonrası tasarlanarak gerçekleştirileceğini belirten Aydemir’e göre, her kentin kentsel dönüşümde yol haritası olacak. Bu konudaki örnek bir uygulama da Yalova’da gerçekleştirilecek.

Kentsel dönüşümde hedeflere ulaşmak için yeni bir süreç başlatıldı. 19 Şubat 2019 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kentsel dönüşümün ilke ve esaslarını belirleyerek, bütün valilik ve yerel yönetimlere bildirdi. Bu çerçevede belediyeler de kendi sınırlarındaki afet riski yüksek alanları belirlemek üzere harekete geçti.

İmpo İmar Kentsel Dönüşüm Müdürü Mehmet Aydemir,  Bakanlığın genelgesi ile Türkiye’de kentsel dönüşüm faaliyetlerinin önünün açılacağını ve dönüşümün hızlanacağını açıkladı.


Bakanlığın açıkladığı Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesine göre, artık Türkiye’de parçacıl çözümler yerine kentin tümünü ilgilendiren bütüncül çözümler geliştirilecek. Bu amaçla kentlerin 30-35 yıl sonrası planlanacak ve her kentin bir yol haritası olacak. 

Belediyeler bu konuda çalışmalarını başlatırken, bazı belediyeler de konuyla ilgili uzman ekiplerden destek alıyor. 

Strateji Belgesi ile Neler Değişti?


Bakanlığın yeni Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesini yorumlayan İmpo İmar Kentsel Dönüşüm Müdürü Mehmet Aydemir, belge ile birlikte kentsel dönüşümde nelerin değişeceğini maddeler halinde özetledi:
-Bugüne kadar kentsel dönüşüm uygulamaları riskli yapılar ve riskli alan üzerinde parçacıl olarak yapılıyordu, sadece o bölgeye çözüm getiriyordu. Riskli alan üzerinde iyileştirmeler yapılıyordu ama kentin bütünü ele alınamıyordu. Ama artık bu durum sona erecek.
- Ayrıca o alandaki dönüşümün, bölgeye ve kente etkilerine dair bir çalışma yoktu. Şimdi ise kente ne gibi etkileri olacağı daha sürecin başında biliniyor olacak.
 Artık bu çalışma ile kent bünyesinde yer alan sorunlu alanların tamamı etaplar halinde ele alınabilecek.
Mehmet Aydemir, strateji belgesiyle birlikte Bakanlık’ın, sadece ada bazlı değil, kentin bütününü ele alan çalışmaların önünü açacağını işaret etti. Aydemir  “Bakanlık  ‘Birkaç ada, birkaç bina ile değil, ilçenin tamamını ele alarak çalışma yürüt. Risk teşkil eden alanlarını belirle. Belirlenmiş olan bu alanları önceliklendir, etaplandır. Bu çalışma üzerinde bilimsel alanlarda uygulamaya dönük stratejileri belirle. Belirlenen alanlarda hareket et’ diyor. “ dedi.

Süreçle ilgili olarak kendi çalışmalarından bir örnek veren Mehmet Aydemir, “İmpo İmar olarak birden fazla kentsel dönüşüm alanı belirledik. Her birinde kentin yol haritasını çıkarıyoruz. Nasıl ki imar planlarında kentin 30 yıl sonrasını öngörmeye çalışıyorsak, şimdi de kentsel dönüşümde kentin 30 yıllık hikayesini yazıyoruz. Nereler nasıl gelişecek, sorunlar nerelerde belirecek? Bunlara bakıyoruz. O yol haritasına göre dönüşüm çalışmalarının yürütülmesini öneriyoruz. Böylece o bölgeye özgü ama kentin bütününü ilgilendiren çözüm projeleri geliştiriyoruz. Belirlenen her alan için taslak tasarım projeleri yapılarak fizibilite hazırlıyoruz. Bu alanlarda uygulanabilir projeler geliştiriyoruz.”


Mehmet Aydemir, Türkiye genelinde birçok belediyenin çalışmalara başladığını, bu çalışmaların bir kısmının kendileri gibi uzmanlar tarafından gerçekleştirileceğini açıkladı. 

Bu çerçevedeki örnek bir çalışma da Yalova’da İmpo İmar ekibinden gelecek. 

Yalova Merkez İlçenin kentsel dönüşüm strateji belgesini hazırlayacak olan İmpo İmar ekibi, öncelikle kentin detaylı analizini çıkartacak.  Sahaya inen ekiplerin elde edeceği veriler doğrultusunda, o bölgeye özgü ama kentin geneline etki eden çözümler geliştirilerek kentsel dönüşüm stratejisi belirlenecek.
İmpo İmar kısa bir süre önce benzer bir çalışmayı İstanbul’un Bağcılar ilçesi için gerçekleştirmişti. Yalova çalışmalarının 6 ayda tamamlanacağını ifade eden Mehmet Aydemir, “Önce sorunlu alanları belirleyeceğiz. Oralarda nasıl uygulamalar yapılacağını, nasıl bir strateji geliştirileceğini kararlaştıracağız. Bunun için sahaya inen ekiplerimiz her bir binayı yerinde değerlendirerek analizler hazırlayacak. Vatandaşlarla anket yapıp hem beklentileri ölçeceğiz hem de sosyodemografik yapının fotoğrafını çekeceğiz. Hak sahiplerinin taleplerini tespit edeceğiz…” dedi.
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum