Kira Geliri Beyan süresi 1 Nisan tarihine uzatıldı

Kira Geliri Beyan süresi 1 Nisan tarihine uzatıldı

Kira Geliri Beyanı süresi 1 Nisan tarihine kadar uzatıldı. Kira Geliri Beyan süresi bugün sona eriyordu. Gelir Vergisi ve Kira Geliri beyan süreleri süreleri uzadı. 2018 yılında 4 bin 400 tl ve üzeri ile işyerlerinden 34 bin lira ve üzeri kira geliri olanların beyanname vermeleri gerekiyor. Süre ne zamana kadar uzadı?

Editor: Hatice Kolçak
25 Mart 2019 - 11:10 - Güncelleme: 25 Mart 2019 - 11:12

Kira Geliri Beyanı verme süresi 25 Mart tarihinden 1 Nisan 2019 tarihine uzatıldı. Gelir İdaresi Başkanlığı web sitesi üzerinden haberi paylaştı. Geçen yıl (2018) yılında kira geliri olanlar bu yıl kira geliri beyannamesi vermek zorundalar. Bugün son olan beyan süresi uzatıldı.

Gelir İdaresi Başkanlığı yayınlandığı sirkü;

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/114

Konusu: Şubat 2019 Dönemine Ait Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri, Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile 2018 Takvim Yılı Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması.

Tarihi : 22/03/2019

Sayısı  : VUK-114 / 2019-4

1. Giriş:

Bakanlığımıza iletilen talepler doğrultusunda, Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak; Şubat 2019 dönemine Ait Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri, Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile 2018 takvim yılı Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süresinin uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2. Muhtasar, Damga Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılması:

25 Mart 2019 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 26 Mart 2019 Salı günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Beyanname verme sürelerinin uzatılması ödeme süresini etkilemeyeceğinden, mükelleflerin beyan ettikleri vergileri kanuni süresinde (26 Mart 2019) ödeyecekleri tabiidir.

3. Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması:

25 Mart 2019 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2018 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 01 Nisan 2019 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır. Elektronik ortamda beyanname veren mükelleflerin, beyannamelerini gün sonuna kadar gönderebilmeleri mümkündür.

Beyanname verme sürelerinin uzatılması ödeme süresini etkilemeyeceğinden, mükelleflerin beyan ettikleri gelir vergisinin 1. taksit ödemesini kanuni süresinde (01 Nisan 2019) yapmaları gerektiği tabiidir.

Duyurulur