Kişi başı sağlık harcaması 2030 TL olarak gerçekleşti

TÜİK, Sağlık Harcamaları İstatistikleri 2018 yılı verilerini açıkladı. Kişi başı sağlık harcaması 2017 yılında 1 751 TL iken, 2018 yılında 2030 TL'ye yükseldi.

Kişi başı sağlık harcaması 2030 TL olarak gerçekleşti
Editor: Hatice Kolçak
12 Kasım 2019 - 10:01 - Güncelleme: 12 Kasım 2019 - 10:03

Sağlık harcamaları 165 milyar 234 milyon TL olarak gerçekleşti

Sağlık harcamaları, 2018 yılında %17,5 oranında artarak 165 milyar 234 milyon TL'ye ulaştı. Cari sağlık harcamasının toplam sağlık harcaması içindeki payı, 2017 yılında %93,1 iken, 2018 yılında %93,8 oldu. 

Sağlık harcamaları gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) %4,4'ünü oluşturdu

Toplam sağlık harcamasının GSYH'ye oranı, 2018 yılında %4,4 oldu. Genel devlet sağlık harcamasının GSYH'ye oranı ise, %3,4 olarak gerçekleşti.
 
Sağlık harcamalarının %77,5'i genel devlet bütçesinden karşılandı

Genel devlet sağlık harcamasının toplam sağlık harcaması içindeki payı, 2017 yılında %78 iken, 2018 yılında %77,5 olarak gerçekleşti.
 
Sağlık harcamalarının %17,3'ü hanehalkları tarafından karşılandı

Hanehalkları tarafından tedavi, ilaç vb. amaçlı yapılan cepten sağlık harcamaları, 2018 yılında %19,4 artarak 28 milyar 655 milyon TL oldu. Hanehalkları tarafından cepten yapılan sağlık harcamalarının toplam sağlık harcaması içindeki payı, 2018 yılında %17,3 olarak gerçekleşti.

Kişi başı sağlık harcaması 2 030 TL olarak gerçekleşti

Kişi başı sağlık harcaması, 2017 yılında 1 751 TL iken, 2018 yılında %15,9 artarak 2 030 TL'ye yükseldi. Kişi başı sağlık harcaması ABD Doları ($) bazında değerlendirildiğinde ise, 2017 yılında 480 $ iken, 2018 yılında 430 $ olarak hesaplandı.