Kocaeli'de Büyükşehir'den aylık 49 Bin TL'ye kiralık film platosu

Kocaeli Büyükşehir'den 57 Bin metrekare kullanım alanlı, ayda 49 Bin TL'den kiralık film platosu için ihale açıldı.

Kocaeli'de Büyükşehir'den aylık 49 Bin TL'ye kiralık film platosu
Editör: Hakan A.
05 Ocak 2021 - 14:55
Kocaeli'nde film platosu olarak kullanılmak üzere dev arazi ihale yöntemiyle kiralanacak! İşte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde kiralanmasına karar verilen araziye dair ihale bilgileri ve diğer ayrıntıları.

Emlak Pencerem / Emlak Haberleri Merkezi - 5 Ocak 2021 - İstanbul 


Kocaeli Büyükşehir Belewdiyesi, şehrin önemli yerlerinde bulunan ve mülkiyetindeki gayrimenkulleri değerlendirmeye devam ediyor. Bu çerçevede bugün yeni bir ilan ile 57 Bin metrekare büyüklüğünde bir alanı film platosu olarak kullanılması yönünde kiralama ihalesini duyurdu.

İstanbul'un hemen yanı başında, film ve dizi setleri için oldukça cazip, 7/24 çekim yapılabilecek dev kullanım alanlı arazi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden Aylık 41.900 TL bedelle kiraya verilecek. İhaleye katılmak isteyen yatırımcılar için ayrıntılı bilgileri hemen alt bölümden inceleyebilirsiniz.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Kocaeli ili, İzmit İlçesi, Kozluk Mahallesi, Sümer Sokak, No: 22 (3317 ada,1 parsel) adresinde bulunan 57.160 m2 kullanım alanlı arsa ve üzerinde bulunan 20.702 m2 kullanım alanlı bina Film Platosu Alanı olarak kullanılmak üzere Aylık 41.900,00-TL +KDV muhammen kira bedeli ve 10 (on) yıl süre ile 20 Ocak 2021 tarihinde saat 10:33’te KBB Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı DİK. 35 ve 36. Mad. hükümlerine göre Kapalı Teklif Usulü ile kiralama
ihalesi yapılacaktır.

kocaeli büyükşehirden kiralık film platosu

İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:
 • İhale şartname bedeline (1.000,00-TL) ait makbuz (KBB. Emlak ve İst. Dai. Bşk.dan bedeli karşılığı alınarak) makbuz aslı dosyasına konulacak,
 • Geçici teminat (150.840,00-TL) ve İştirak Teminatı (100.000,00-TL) yatırıldığına dair makbuz aslı,
 • KBB’den “Borcu yoktur” belgesi,
 • Film Yapım Şirketi Olduğuna dair Faaliyet Belgesi
 • Vekâleten katılımda Noter tas. Vekâletname ile vekilin Noter imza beyanı,
 • Ortak katılımda Noter tas. Ortak Girişim Beyanı,
 • Noter tasdikli imza sirküleri / Beyannamesi,
 • Adres beyanı/İkametgâh Senedi,
 • Son yıla ait Oda Kayıt Belgesi
 • * İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz hazırlayıp, dosyalarını en geç 19 Ocak 2021 - Saat:12:30 tarihine kadar KBB Yeni Hiz. Binası A Blk. Zemin katta bulunan Yazı İşl.ve Kar. Da. Bşk. Evrak Kayıt Birimine verebilecekleri gibi aynı saatte ulaşmak şartı ile iadeli taahhütlü posta olarak da gönderebilirler.
 • * İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı DİK 17.Maddesi gereğince ilan olunur

YORUMLAR

 • 0 Yorum