Kullanılmayan evin aidatı ödenmek zorunda mı?

Kullanılmayan evin aidatı ödenmek zorunda mı?

Konut projelerinde aidat ödeme, ödememe sorunları devam ederken, oturmadığınız sahibi bulunduğunuz evin aidatı ödenmek zorunda mı? Sorusunun cevabı merak ediliyor.

Kullanılmayan evin aidatı ödenmek zorunda mı?
Editor: Hakan A.
14 Kasım 2016 - 13:47 - Güncelleme: 15 Kasım 2016 - 09:25

Son yıllarda çok tartışılan aidat konusu bir kez daha gündemde. Özellikle konut projelerinde aidat meselesi tüketicinin ve ynetim tarafından oldukça can sıkıcı bir düzeyde. Peki kullanılmayan bir evin aidatı ödenmek zorunda mı? işte sorunun yanıtı.

Hatice Kolçak Emlak Pencerem / Emlak haberleri merkezi - 14 Kasım 2016 - İstanbul

Konut aidatlarının neye göre ve nasıl ödeneceği Kat Mülkiyeti Kanunu’nda belirlenmiştir. Günümüzde site yaşamı ile ortak alanların artması konut aidatlarının artmasına neden olmuştur. Sosyal ve spor donatıları olan sitelerde aidat rakamları bina bazında aidat ödeyen kat maliklerine göre daha yüksektir. 
 
Kat Malikleri sahibi oldukları konutu boş tutabilir veya ortak alanlar ile spor donatılarını kullanmasalar dahi gider ve avans payını ödemekten kaçınamazlar.

Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 20. maddesine göre bina aidatları aşağıdaki şekilde kat malikleri arasında eşit ve arsa payları oranında pay edilir.
 
Gider ve avans payını ödemeyen kat maliki hakkında , diğer kat malikleri veya yönetici dava açabilir, icra takibi yapabilirler. Ödenmeyen aidatlar için aylık yüzde beş gecikme cezası uygulanacağı KMK’na belirlenmiştir.

BU HABERE DİKKAT!


 
Madde 20 – (Değişik birinci fıkra: 13/4/1983 - 2814/9 md.) Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça:

a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak;

b) Ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında; 

Katılmakla yükümlüdür.

c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.

(Değişik: 13/4/1983 - 2814/9 md.) Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından, yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.

Birinci fıkradaki giderlere, kat maliklerinden birinin veya onun bağımsız bölümünden herhangi bir suretle faydalanan kişinin kusurlu bir hareketi sebep olmuşsa, gidere katılanların yaptıkları ödemeler için o kat malikine veya gidere sebep olanlara rücu hakları vardır.


YORUMLAR

  • 0 Yorum