Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 5 yeni yönetmelik

Kültür ve Turizm Bakanlığınca bu sabah Resmi Gazete ile duyurulan bazı önemli yönetmelikler.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 5 yeni yönetmelik
Editor: Hakan A.
17 Ekim 2018 - 07:23

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Yerel Yönetimlerin, Derneklerin ve Vakıfların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kararı Resmi Gazete ile duyuruldu.

Emlak Pencerem / Güncel Haberler - 17 Ekim 2018 - İstanbul


Kültür ve Turizm Bakanlığından: KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINCA YEREL YÖNETİMLERİN, DERNEKLERİN VE VAKIFLARIN PROJELERİNE YAPILACAK YARDIMLARA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/3/2007 tarihli ve 26463 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kültür ve Turizm Bakanlığınca Yerel Yönetimlerin, Derneklerin ve Vakıfların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkraya (b) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“c) Bakan Yardımcısı: Kültür ve Turizm Bakanlığı ilgili Bakan Yardımcısını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) İl Müdürlüklerince, Bakanlığa gönderilen projelerin hangilerine ne kadar yardım yapılacağı ilgili Bakan Yardımcısı başkanlığında ilgili genel müdür, ilgili genel müdür yardımcısı, ilgili daire başkanından oluşan komisyonca incelenerek karara bağlanır. Oyların eşitliği durumunda Bakan Yardımcısının oyu yönünde karar alınmış sayılır.”

Resmi Gazete'de yer alan ve bu sabah yayımlanan diğer önemli yönetmelikler ise şöyle;

––  Kültür ve Turizm Bakanlığı Hukuk Müşavirliği ile Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik detaylarını buradan okuyabilirsiniz.

––  Kültür ve Turizm Bakanlığı Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik detayları için tıklayın.

––  Kültür ve Turizm Bakanlığı Stajyer Kontrolörlük Giriş ve Kontrolör Yeterlik Sınavları ile Atama, Yetiştirilme ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik detayları için tıklayın

––  Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayın Seçme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  ayrıntılarını buradan okuyabilirsiniz.