Mamak'ta Belediyeden satılık gayrimenkul

Mamak'ta Belediyeden satılık gayrimenkul

Ankara'da Mamak Belediyesince 9 ekim tarihinde gayrimenkul satışı ihalesi düzenlenecek.

Editor: Hakan A.
27 Eylül 2018 - 08:00

Başkent Ankara'da Mamak Belediyesinin mülkiyetinde bulunan gayrimenkul için 9 Ekim tarihinde ihale yöntemiyle satış gerçekleştirilecek. İhalede satışa sunulacak arsaların ilanı bu sabah Resmi Gazete'de yayımlandı. İhale ayrıntılarını haberimizden okuyabilirsiniz.

Emlak Pencerem / Emlak Gündem - 27 Eylül 2018 - İstanbul


Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağlı Mamak Belediyesi, mülkiyetindeki bazı gayrimenkulü ihale yöntemiyle satışa çıkardı.

Mamak Belediye Başkanlığından:

1 - Belediyemiz sınırları içerisinde Bayındır Mahallesi 51586 ada 1 parsel, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre 'Kapalı Teklif Usulü' ile 09.10.2018 tarihinde Salı günü Belediyemiz Merkez binası içerisinde bulunan Encümen salonunda, Encümen huzurunda ihale edilerek satılacaktır.

2 - Arsanın konumu, alanı, tahmin edilen bedeli, Geçici teminat miktarı, İhale tarihi ve saati aşağıda belirtilmiştir.

3 - Arsa satışı ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaları sakıncalı olan kimseler gerek doğrudan gerekse vekâleten ihaleye katılamazlar. İhaleye girip de teminatlarını yakanlar bir yıl süre ile Belediyemizce açılacak ihalelere katılamazlar.
 
4 - İhaleye çıkarılan Arsaya ilişkin ihale Şartname ve ekleri 500.00 TL.(Beşyüz) Bedel karşılığı verilecek olup, Şartname ve ekleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak incelenebilir.
mamak belediyesi gayrimenkul satış ihalesi

5 - Söz konusu arsaların ihalesine gerçek ve tüzel kişilerle birlikte yabancı uyruklu kişi ve kuruluşlar ve Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde Gayri Menkul iktisap edebileceğini gösterir Dışişleri Bakanlığından alınmış Belge ve Türkiye’de ikametgâhlarını ibraz etmeleri şartı ile ihaleye katılabileceklerdir.

6 - İhaleye katılacak olanlar arsanın ihalesine ait teminat bedellerini ihale tarihi olan 09.10.2018 Salı günü en geç saat 09.00’a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alacakları ödenti belgesi ile yatıracaklardır. Posta ile gönderilen teklif ve teminatlar kabul edilmeyecektir.

7 - Belediyemiz Encümeni arsalara ait ihaleyi yapıp yapmamak da ve uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.