Reklamı Geç
Markalı konut üreticisi iki dev birleşti

Markalı konut üreticisi iki dev birleşti

Sinpaş Yapı - Sinpaş GYO birleşmesi gündeme damga vururken ayrıntılar KAP üzerinden yapılan duyuru ile belli oldu. Türkiye'de büyükşehirler başta olmak üzere markalı konut üretimi yapan Sinpaş markalı iki şirketin birleşme kararı alındı.

09 Ekim 2017 - 11:05

Nitelikli ve markalı konut projelerini hayata geçiren Sinpaş Yapı - Sinpaş GYO ile devralma şekliye birleşmesi kamuoyuna duyuruldu. Dev birleşmenin ayrıntıları emlakpencerem.com farkıyla haberimizde.

Emlak Pencerem / Emlak haberleri merkezi - 09 Ekim 2017 - İstanbul

Türkiye genelinde başta İstanbul ve Ankara olmak üzere önemli pek çok konut projesine imza atan Sinpaş GYO ve Sinpaş Yapı'dan son dakika birleşme kararı. İki dev konut üreticisinin birleşmesi sayesinde sermayesinin 884.884.504,62 TL olacağı yapılan KAP açıklamasıyla duyuruldu.
    
Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş.'nin tam bölünme suretiyle sahip olduğu varlık ve yükümlülüklerinin bir bölümünün Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye devri hakkındaki karar bu sabah Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yapılan açıklamayla duyuruldu.

Kamuyu Aydınlatma Platformu KAP üzerinden yapılan son dakika açıklamasına göre;

KAP'tan yapılan Ek Açıklamalar

Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Sinpaş GYO) yönetim kurulunun 08.10.2017 tarihinde yapmış olduğu toplantıda;

 1. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. maddeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği çerçevesinde, Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş.'nin (Sinpaş Yapı) "Tam Bölünme"si suretiyle, Sinpaş Yapı'nın sahip olduğu varlık ve yükümlülüklerden detaylı dökümü ve 30.06.2017 tarihli mali tablolarındaki yasal kayıtlı değerleri Ek/1'de gösterilenlerin Sinpaş GYO tarafından 30.06.2017 tarihi itibariyle kayıtlı değerleri üzerinden Sinpaş Yapı'dan devralınmasına,
   
 2. Devralınan varlık ve yükümlülükler karşılığında, Sinpaş GYO'nun sermayesinin 520.246.683 TL artırılmasına ve eşanlı olarak Sinpaş GYO'nun halihazırda sahip olduğu 3.960.000 TL nominal değerli kendi payları ile daha önce Sinpaş Yapı'ya ait olup devralma neticesinde Sinpaş GYO'nun sahip olacağı 231.402.178 TL nominal değerli kendi paylarının (toplam 235.362.178 TL nominal değerli payların) itfa edilerek Sinpaş GYO sermayesinin 600.000.000 TL'den 884.884.505 TL'ye yükseltilmesine,
   
 3. Mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma hakları kısıtlanmak suretiyle artırılan sermayeyi temsil eden 520.246.683 TL nominal tutarlı payların Sinpaş Yapı'daki eksilen 53.561.215 TL nominal değerli payları karşılığında ve her 1 TL nominal değerli Sinpaş Yapı payı için 9,71312326 TL nominal değerli Sinpaş GYO payı olmak üzere, Sinpaş Yapı'nın pay sahiplerine aşağıda belirtildiği şekilde verilmesine;

   

Pay Sahipleri

Sinpaş Yapı Sermayesinde Eksilecek Pay Tutarı (TL)

Sinpaş GYO'dan Verilecek Pay Tutarı (TL)

Pay Değişim Oranı

Avni Çelik

44.823.075

435.372.055

9,71312326

Ayşe Sibel Çelik

184.728

1.794.285

9,71312326

Berrin Çelik Ercivele

185.575

1.802.516

9,71312326

Ahmet Çelik

3.136.138

30.461.695

9,71312326

Şenay Çelik

2.513.034

24.409.412

9,71312326

Arı Finansal Kiralama A.Ş.

2.718.664

26.406.720

9,71312326

Toplam

53.561.215

520.246.683

9,71312326

 1. Bu amaçla Sinpaş GYO'nun esas sözleşmesinde gereken değişikliklerin yapılmasına,
   
 2. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 20. maddesinin 2. fıkrasının (b) bendi uyarınca bölünen Sinpaş Yapı'nın bölünme tarihine kadar tahakkuk etmiş ve edecek vergi borçlarından Sinpaş GYO'nun müteselsilen sorumlu olacağının bölünme nedeniyle verilecek olan kurumlar vergisi beyannamesine eklenecek bir taahhütname ile taahhüt edilmesine,
   
 3. Yukarıda sayılan işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve ilgili diğer kurumlardan izin alınmasına, karar verilmiştir.

 

Eylül ve ekim ayında