Merkez Bankası 2021 Mart ayı güven endeksi, kapasite kullanım oranı verilerini açıkladı

TMB, 2021 yılı Mart ayına dair önemli 2 veriyi paylaştı. Buna göre İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi ve İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı verileri belli oldu.

Merkez Bankası 2021 Mart ayı güven endeksi, kapasite kullanım oranı verilerini açıkladı
Editör: Hakan A.
26 Mart 2021 - 10:22
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TMB) İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi ve İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı  Mart 2021 verilerini açıkladı.

Emlak Pencerem - Ekonomi Haberleri  - 26 Mart 2021 - İstanbul


İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı (KKO) 2021 yılı Mart ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1780 işyeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirilmiştir.

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 74,7 seviyesinde gerçekleşmiştir. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 75,6 seviyesinde gerçekleşmiştir.


İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE)

2021 yılı Mart ayında İktisadi Yönelim Anketi sonuçları, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1780 iş yerinin yanıtlarının ağırlıklandırılıptoplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirilmiştir.

2021 yılı Mart ayında RKGE, bir önceki aya göre 1,5 puan artarak 110,8 seviyesinde gerçekleşmiştir. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, gelecek üç aydaki üretim hacmi, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, mevcut toplam sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması, mevcut mamul mal stoku ve gelecek üç aydaki toplam istihdama ilişkindeğerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, son üç aydaki toplam sipariş miktarı ve genel gidişata ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkilemiştir.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 1,5 puan artarak 110,2 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde artış bildirenler lehine olan seyrin bir önceki aya kıyasla zayıfladığı görülmektedir. İç piyasa sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyrin bir önceki ay seviyesinde gerçekleştiği, ihracat sipariş miktarında ise artış bildirenler lehine olan seyrin azalış bildirenler lehine döndüğü gözlenmektedir. 

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya göre zayıfladığı, mevcut mamul mal stokları seviyesinin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmelerin ise bir önceki aya göre güçlendiği görülmektedir. 

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde, ihracat sipariş miktarında ve iç piyasa sipariş miktarında bir önceki ayda artış bekleyenler lehine olan seyrin güçlendiği görülmektedir. Gelecek üç aydaki istihdama ve gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin artış yönlü beklentilerin de güçlendiği gözlenmektedir. 

Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin güçlendiği, gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin ise zayıfladığı görülmektedir. Gelecek üç aydaki satış fiyatına ilişkin artış yönlü beklentilerin ise güçlendiği gözlenmektedir. Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 1,1 puan artarak yüzde 17,5 seviyesinde gerçekleşmiştir. 

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 15,1‘e, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 13,0‘a yükselirken, aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 71,9‘a gerilemiştir. 

YORUMLAR

  • 0 Yorum