Merkez Bankası Haziran ayı Ödemeler Dengesi İstatistiklerini açıkladı

Ödemeler dengesine ilişkin 2020 yılı Haziran ayı verilerini paylaşan Merkez Bankası, cari işlemler açığında yükseliş olduğunu belirtti.

Merkez Bankası Haziran ayı Ödemeler Dengesi İstatistiklerini açıkladı
Editör: Hakan A.
14 Ağustos 2020 - 10:09
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 2020 yılı Haziran ayına ilişkin ödemeler dengesi rakamlarını açıkladı.

Emlak Pencerem / Ekonomi Haberleri - 14 Ağustos 2020 - İstanbul


Ödemeler Dengesi Gelişmeleri - Haziran 2020

Cari İşlemler Hesabı
 • Cari işlemler açığı bir önceki yılın Haziran ayına göre 2.839 milyon ABD doları artarak 2.934 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 11.094 milyon ABD doları olmuştur.
 • Bu gelişmede, geçen yılın aynı ayında 3.413 milyon ABD doları net fazla veren hizmetler dengesinde bu ay 294 milyon net açık gerçekleşmesi ve bir önceki yılın Haziran ayında 50 milyon ABD doları net giriş kaydeden ikincil gelir dengesi kaleminde bu ay 23 milyon ABD doları net çıkış gerçekleşmesi etkili olmuştur.
 • Bir önceki yılın Haziran ayında 2.647 milyon ABD doları fazla veren altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bu ayda 181 milyon ABD doları fazla vermiştir.
 • Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 555 milyon ABD doları azalarak 522 milyon ABD doları olmuştur.

Finans Hesabı
 • Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 3 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.
 • Portföy yatırımları 1.499 milyon ABD doları tutarında net çıkış kaydetmiştir. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 31 milyon ABD doları ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 427 milyon ABD doları net satış yaptığı görülmektedir.
 • Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 56 milyon ABD doları, 2.000 milyon ABD doları ve 7 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleştirmiştir.
 • Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 2.317 milyon ABD doları net artış kaydetmişken, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları 1.511 milyon ABD doları net azalış kaydetmiştir.
 • Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak; bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 373 milyon ABD doları, 192 milyon ABD doları ve 902 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleştirmiştir.
 • Resmi rezervlerde bu ayda 7.707 milyon ABD doları net azalış gözlenmiştir.


Ödemeler dengesi, geniş anlamıyla, bir ekonomide yerleşik kişilerin diğer ekonomilerde yerleşik kişiler (yurt dışında yerleşikler) ile belli bir dönem içinde yapmış oldukları ekonomik işlemlerin sistematik kayıtlarını elde etmek üzere hazırlanan istatistiki bir rapordur. Ödemeler Dengesi istatistiklerinin toplanmasına ilişkin uluslararası standartlar, Uluslararası Para Fonunun (IMF) üye ülkelerine yol gösterici olarak hazırladığı Ödemeler Dengesi ve Uluslararası Yatırım Pozisyonu El Kitabı’nda yer almaktadır. Bu doküman, aynı zamanda ödemeler dengesi istatistiklerini ülkeler bazında karşılaştırmaya da olanak tanır.

Türkiye'nin Ödemeler Dengesi İstatistikleri ise, IMF'nin 2009 yılında yayımladığı sözü edilen el kitabı temel alınarak toplanmakta ve her ay düzenli olarak yayınlanmakta.


Veriler zaman serisi olarak EVDS’de yayımlanmaktadır. Erişim için tıklayınız.

YORUMLAR

 • 0 Yorum