Merkez Bankası'ndan kritik kripto para yönetmeliği! Kripto paralar resmileşti...

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) kripto paralara ilişkin son dakika yönetmeliği ile tüm coinleri tanımladı. Kripto paralar artık Merkez Bankası ile resmen yasaklanmış oldu.

Merkez Bankası'ndan kritik kripto para yönetmeliği! Kripto paralar resmileşti...
Editör: Hakan A.
16 Nisan 2021 - 03:40 - Güncelleme: 16 Nisan 2021 - 12:39
Türkiye kripto paraların varlığını resmi bir dille kabul etti! BU sabah Resmi Gazete'de yer alan son dakika yönetmeliği ile kripto paraların kullanımı, ödeme hizmetlerinde anılmaları, alım, satım ve saklama gibi önemli ayrıntılarıyla resmi olarak yasak getirilmiş, yasaklanmış oldu. 16 Nisan tarihli Resmi Gazete'de kripto paraları yasaklanması resmileşti.

Emlak Pencerem / Ekonomi Haberleri - 16 Nisan 2021 - İstanbul


Kripto paralar konusunda önemli çalışmalar yürütmeye devam eden TCMB, flaş bir adım atarak geleceğin para birimleri kriptolar hakkında flaş yönetmeliği duyurdu.. Türkiye'de milyonlarca kişi tarafından son zamanda kullanılmaya devam eden ve ticareti gerçekleştirilen kripto para birimleri ile alakalı önemli bir yönetmelik bu sabah Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girmiş oldu.

Geçtiğimiz hafta kripto para birimine haciz işlemi uygulanmasıyla birlikte önemi bir kez daha ortaya çıkan kripto paralar ile alakalı son dakika gelişmesi yaşanıyor. Türkiye'de resmi olarak kripto paraların kullanımından, alım satımına kadar olan tüm ayrıntıları resmiyet kazandıran gelişmenin ayrıntıları belli oldu.


ÖDEMELERDE KRİPTO VARLIKLARIN KULLANILMAMASINA DAİR YÖNETMELİK

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ödemelerde kripto varlıkların kullanılmamasına, ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılmamasına ve ödeme ve elektronik para kuruluşlarının kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık etmemesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 14/1/1970 tarihli ve 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (I) numaralı bendinin (f) alt bendi ile dördüncü fıkrası ve 20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası ile 18 inci maddesinin altıncı fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Ödemelerde kripto varlıkların kullanılmaması

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında kripto varlık, dağıtık defter teknolojisi veya benzer bir teknoloji kullanılarak sanal olarak oluşturulup dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan, ancak itibari para, kaydi para, elektronik para, ödeme aracı, menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracı olarak nitelendirilmeyen gayri maddi varlıkları ifade eder.

(2) Kripto varlıklar, ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılamaz.

(3) Kripto varlıkların ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılmasına yönelik hizmet sunulamaz.

Ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların kullanılmaması

MADDE 4 – (1) Ödeme hizmeti sağlayıcıları, ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılacağı bir şekilde iş modelleri geliştiremez, bu tür iş modellerine ilişkin herhangi bir hizmet sunamaz.

(2) Ödeme ve elektronik para kuruluşları, kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık edemez.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik 30/4/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.

YORUMLAR

  • 0 Yorum