Merkez Bankası Yatırım Eğilimi İstatistikleri Güz Dönemi 2018

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından açıklanan Yatırım Eğilimi İstatistikleri Güz Dönemi 2018 verileri belli oldu.

Merkez Bankası Yatırım Eğilimi İstatistikleri Güz Dönemi 2018
Editor: Hakan A.
26 Kasım 2018 - 15:22

Türkiye Cumhuriyeti merkez Bankası (TCMB) Yatırım Eğilimi İstatistikleri  Güz Dönemi 2018 verileri belli oldu.

Emlak Pencerem / konomi Haberleri  - 26 Kasım 2018 - İstanbul


2018 yılı Güz Dönemi Yatırım Anketi sonuçları, imalat sanayinde faaliyet gösteren 2084 işyerinin yanıtları toplulaştırılarak değerlendirilmiştir. 

Grafikli sunumu ile Merkez Bankası 2018 Güz Dönemi Yatırım Eğilimi İstatistikleri ayrıntıları için tıklayın.

2018 yılı Güz döneminde, 2018 yılı brüt yatırım harcamalarının bir önceki yıla göre cari fiyatlarla artış oranının, yüzde 32,4 ile Bahar döneminde öngörülenden daha düşük gerçekleştiği gözlenmektedir.

İşyerleri büyüklük grupları [BG](*) itibarıyla değerlendirildiğinde, 2018 yılı yatırım harcamalarının bir önceki yıla göre artış oranının, [BG2] ve [BG3] gruplarındaki işyerlerinde sırasıyla yüzde 32,5 ve yüzde 27,8 ile Bahar döneminde öngörülenden daha yüksek olduğu, [BG4] grubundaki işyerlerinde ise yüzde 34,6 ile Bahar döneminde öngörülenden daha düşük
gerçekleştiği görülmektedir.

2018 yılı Güz dönemi anket sonuçlarına göre, 2019 yılı yatırım harcamalarının bir önceki yıla göre cari fiyatlarla yüzde 23,2 oranında artacağı öngörülmektedir.

2019 yılında yapılması öngörülen yatırımların bir önceki yıla göre değişimi işyerlerinin büyüklük grupları itibarıyla değerlendirildiğinde, tüm büyüklük gruplarındaki işyerlerinde 2018 yılına göre daha düşük bir yatırım artışı beklendiği, yüzde 11,0 ile en düşük artışın [BG2] grubundaki işyerlerinde öngörüldüğü, onu sırasıyla yüzde 16,5 ve yüzde 33,6 ile [BG3] ve [BG4] gruplarının izlediği gözlenmektedir .

II. YATIRIMIN YAPISI:

Yatırımlar amaçlarına göre değerlendirildiğinde, 2018 yılındaki yatırımların daha çok yıpranmış tesis ve ekipmanların değiştirilmesine yönelik olduğu, onu sırasıyla üretimde verimliliğin artırılması, üretim kapasitesinin artırılması ve diğer yatırım hedeflerinin izlediği gözlenmektedir.

İşyerlerinin büyüklük gruplarına göre yapılan değerlendirmeye göre, 2018 yılındaki yatırımların tüm büyüklük gruplarında daha çok yıpranmış tesis ve ekipmanların değiştirilmesi amacına yönelik olduğu görülmektedir 

2019 yılındaki yatırımların daha çok yıpranmış tesis ve ekipmanların değiştirilmesine yönelik olacağı, onu sırasıyla üretimde verimliliğin artırılması, üretim kapasitesinin artırılması ve diğer yatırım hedeflerinin izleyeceği öngörülmektedir.

2018 İşyerlerinin büyüklük gruplarına göre yapılan değerlendirmeye göre, 2019 yılındaki yatırımların tüm büyüklük gruplarında daha çok yıpranmış tesis ve ekipmanların değiştirilmesi amacına yönelik olacağı öngörülmektedir

III. YATIRIMI ETKİLEYEN UNSURLAR

Yatırımları etkileyen unsurlar 2018 ve 2019 yılları için yanıtlanan denge değerleri itibarıyla değerlendirildiğinde, İmalat sanayi genelinde talep faktörünün yatırımları etkileyen en önemli unsur olduğu görülmektedir. Onu sırasıyla beklenen kârlar, teknik faktörler, diğer faktörler ve finansman kaynakları takip etmektedir. İşyerlerinin büyüklük grupları itibarıyla yapılan değerlendirmeye göre, talep faktörünün tüm büyüklük gruplarında da yatırımları etkileyen en önemli unsur olduğu gözlenmektedir. Onu, [BG2] ve [BG4] büyüklük gruplarında beklenen kârlar, [BG3] büyüklük grubunda ise teknik faktörler izlemektedir.

YORUMLAR

  • 0 Yorum