Meslekî Yeterlilik Belgesi zorunlu olan meslek grupları listesi açıklandı

2021 ile birlikte Bakanlık kararı ile Resmi Gazete'de yayımlanan ve zorunlu olan Mesleki Yeterlilik Belgesi şartını kapsayan meslek grupları açıklandı. İşte Meslekî Yeterlilik Belgesi zorunlu olan meslek grupları listesi.

Meslekî Yeterlilik Belgesi zorunlu olan meslek grupları listesi açıklandı
Editör: Hakan A.
09 Nisan 2021 - 07:27
Bakanlık kararı ile zorunlu hale getirilen Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi zorunluluğu çerçevesinde o meslekler belirlendi. Bu meslek gruplarında çalışanlar Meslekî Yeterlilik Belgesi almak zorunda kalacaklar. 

Emlak Pencerem / Ekonomi Haberleri - 9 Nisan 2021 - İstanbul


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye genelinde faaliyet gösteren ve Meslekî Yeterlilik Kurumu tarafından verilecek olan Meslekî Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen kanun kapsamında belge alacak zorunlu meslekleri açıkladı.

MESLEKÎ YETERLİLİK KURUMU MESLEKÎ YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLULUĞU GETİRİLEN MESLEKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ


(SIRA NO: 2021/1)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, çalışanlar için Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen meslekleri belirlemek ve yayımını sağlamaktır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu ile İlgili Düzenlemeler Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Belge zorunluluğu

MADDE 3 – (1) Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Meslekî Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve ekteki listede belirtilen mesleklerde, Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren on iki ay sonra çalıştırılamazlar.

(2) 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için birinci fıkradaki belge şartı aranmaz.

Yaptırımlar

MADDE 4 – (1) 3 üncü maddeye ilişkin denetimler iş müfettişlerince yapılır. Bu Tebliğ hükümlerine aykırı davranan işveren veya işveren vekilleri hakkında 5544 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yürütür.

2021 yılı ile birlikte Meslekî Yeterlilik Belgesi alınması zorunlu olan mesleklerin listesi;

Meslekî Yeterlilik Belgesi alınması zorunlu olan mesleklerin listesi
Meslekî Yeterlilik Belgesi alınması zorunlu olan mesleklerin listesi

YORUMLAR

  • 0 Yorum