Milli Emlak, Eskişehir Tepebaşı'nda arsa karşılığı inşaat yaptıracak

Bakanlık ve Milli Emlak tarafından Eskişehir ilinde 3 hazine taşınmazı karşılığında arsa karşılığı inşaat işi yaptıracak.

Milli Emlak, Eskişehir Tepebaşı'nda arsa karşılığı inşaat yaptıracak
Editör: Hakan A.
17 Kasım 2020 - 08:23
Eskişehir ilinde Tepebaşı ilçesinde yer alan Milli Emlak mülkiyetindeki Tapu ve Kadastro XVII. Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası ikmal inşaatı KDV dahil 22.880.928,42 TL'ye arsa karşılığı inşaat işi olarak ihaleye çıkarıldı. Bugün Resmi gazete'de yayınlanan ilanın ayrıntılı bilgisi haberimizde.

Emlak Pencerem / Emlak Haberleri Merkezi - 17 Kasım 2020 - İstanbul


Eskişehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü tarafından 3 farklı hazine taşınmazı, arsa karşılığı inşaat yapım ihalesiyle verilecek.

Arsa karşılığı inşaat ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik ve 298 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği hükümlerine göre 22.12.2020 tarihinde saat 14:00’te Eskişehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünde toplanacak komisyon marifetiyle 2886 sayılı Kanunun 51/g maddesine göre pazarlık usulü ile yapılacaktır.


Tablo 2 de belirtilen Hazineye ait taşınmazların tahmini bedeli, ikmal inşaat bedeli olan KDV dahil 22.880.928,42 TL ile eşit kabul edilecek, bu bedel üzerine arttırım yapılmak suretiyle teklif alınacak, ihale sonucu oluşan bedelle ikmal inşaat bedeli arasında Hazine lehine oluşan fark bedelin Hazineye nakden ve peşin olarak ödenmesini müteakip sözleşme düzenlenecektir.

eskişehir arsa karşılığı inşaat ihalesi

Projenin uygulama süresi iş yeri teslim tarihinden itibaren 340 gündür (İklim koşulları ve resmi tatil günleri dikkate alınmıştır).

Hazine taşınmazlarının devir işlemleri, idari şartnamede belirtilen şekilde gerçekleştirilecektir.

Geçici teminat bedeli 3.432.140,00 TL’dir. (ÜçmilyondörtyüzotuzikibinyüzkırkTL)

İhale dokümanı bedeli 500,00 TL (Beşyüz TL)

İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. 

YORUMLAR

  • 0 Yorum