Milli Emlak faaliyetlerine Bakanlık döner sermayesinden katkı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı döner sermayesi Resmi Gazete kararı ile Milli Emlak tarafından yürütülen faaliyetler için aktarılacak.

Milli Emlak faaliyetlerine Bakanlık döner sermayesinden katkı
Editör: Hakan A.
09 Nisan 2021 - 07:10
Bakanlık döner sermayesi, Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen faaliyetlere katkı sağlayacak. Karar bu sabah Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girmiş oldu.

Emlak Pencerem / Emlak Haberleri Merkezi - 9 Nisan 2021 - İstanbul


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan ve bu sabah yürürlüğe giren yeni karar ile döner sermaye gelirleri Milli Emlak için kullanılacak.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK


MADDE 1 – 28/12/2011 tarihli ve 28156 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasına (y) bendinden sonra gelmek üzere (z) bendi eklenmiş ve diğer bent buna göre teselsül ettirilmiştir.

“z) Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen faaliyetlere katkı sağlamak.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

YORUMLAR

  • 0 Yorum