Müteahhit teminat verecek, satış için izin alacak

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi (Kentsel Dönüşüm) Kanunu'nun uygulama yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik resmi gazetede yayınlandı. Önemli değişikliklerin yapıldığı yeni yönetmeliğe göre yapı ruhsatı alınmadan önce müteahhidin yüzde 10 teminat vermesi zorunlu hale getirildi.

Müteahhit teminat verecek, satış için izin alacak
Editör: Hakan A.
22 Haziran 2019 - 02:05

Kamuoyunda Kentsel Dönüşüm olarak bilinen 6306 Sayılı Afet Riskli Altında ki Bina ve Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun uygulama yönetmeliğinde değişiklik resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni yönetmeliğe göre müteahhitlerin teminat vermesi zorunlu hale geldi. Kentsel Dönüşümün uygulandığı riskli alan ve riskli yapıların bulunduğu parsellerde müteahhitlerin teminat vermesi mecburi oldu.

Riskli alanlarda mevcut imar planı veya teklif imar planına göre hesap edilecek yapı inşaat alanı üzerinden;

Yapı inşaat alanı 50 bin m2’ye kadar olan alanlarda yapı yaklaşık maliyet bedelinin % 10’u kadar, Yapı inşaat alanı 50 bin m2’den büyük olan alanlarda ise, ilk 50 bin m2 için yapı yaklaşık maliyet bedelinin % 10’u, 

50 bin-75 bin m2 arası yapı yaklaşık maliyet bedelinin % 8’i, 

75 bin-100 bin m2 arası yapı yaklaşık maliyet bedelinin % 6’sı ve 

100 bin m2’nin üstü yapı yaklaşık maliyet bedelinin % 4’ü esas alınarak hesaplanan miktarda teminat verilmesi zorunludur.

Riskli yapının kentsel dönüşüm sürecinde yapım işini üstlenen yapı müteahhidince yapı ruhsatı alınmadan önce yapı yaklaşık maliyet bedelinin % 10’u kadar teminatın İdareye verilmesi mecburidir.

Yeni yönetmelik değişikliğine göre yapım işini üstlenen müteahhitlerin payına düşen bağımsız birimlerin satışı, inşaatın ilerleme seviyesine göre ve İdarenin iznine istinaden yapılabilir.Yapı ruhsatı alınmadan önce müteahhit bu durumu kabul etmiş sayılacak.

Müteahhidin, kendi payına düşen bağımsız birimlerin satışına izin verilmesini talep etmesi üzerine, İdare, yerinde tespit yaparak veya yapı denetimi sisteminden kontrol ederek inşaatın tamamlanma oranını belirler ve bu oranın % 10’u altındaki oranda müteahhit payına düşen bağımsız birimlerin satışının yapılabileceğini ilgili tapu müdürlüğüne bildirir. Müteahhit payına düşen bağımsız birimlerin, inşaatın tamamlanma oranında veya bu oranın üstündeki bir oranda satışı için bütün maliklerin muvafakati gerekir.

Kentsel Dönüşüm kira yardımı başvuruları, tahliye tarihinden itibaren bir yıl içinde veya riskli yapının yıktırıldığı tarihten itibaren üç ay içinde, Bakanlıkça belirlenecek bilgi ve belgelere istinaden riskli alan veya rezerv yapı alanlarında ilgili kuruma, riskli yapılarda ise Müdürlüğe veya Bakanlıkça yetki devri yapılması durumunda İdareye yapılır. Riskli alanlarda kira yardımı süresi yapının tahliye edildiği tarihten itibaren başlatılır.

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum