Ön bilgilendirme formu nedir?

Ön bilgilendirme formu nedir?

Konut alıcısı tüketiciler için önemli bilgilerden birisi ise ön ödemeli konut satışlarında (maketten konut satışı) ön bilgilendirme formu nedir? sorusunun yanıtı...

Ön bilgilendirme formu nedir?
Editor: Hakan A.
24 Mayıs 2018 - 10:10

Ön Ödemeli Konut satışında tüketiciye satış öncesi verilen bilgilendirme formudur. Bu form satış işlemi gerçekleşmeden en az bir gün önce tüketiciye verilmelidir. Satıcı bundan sorumludur. Tüketici ilgilendiği projeden beğendiği daire için satış vaadi sözleşmesi yapmadan önce kendisi de satıcıdan ön bilgilendirme formunu istemelidir.

Emlak Pencerem / Emlak haberleri merkezi - 24 Mayıs 2018 - İstanbul

Ön bilgilendirme formu satın alınacak konut ve projeyi ilgilendiren her türlü detayın olduğu, tüketicinin haklarının neler olduğunun yazıldığı bir belgedir. 6502 Sayılı Tüketici Kanunu'na göre aşağıdaki bilgileri içeren "Ön Bilgilendirme Formu" nun tüketiciye satış yapılmadan önce verilmesi gerekmektedir. 

Satın alınacak konutun net ve brüt metrekaresinin ön bilgilendirme formunda yazılı olması gerekir. Satış öncesi bilgilendirme formunu dikkatli inceleyen tüketici, ada, parsel, satıcının kim olduğu ünvanı gibi bilgileri, konutun fiyatını varsa peşin ya da taksitli fiyat ayrıntısı, faiz miktarı, tüketicinin cayma hakkı gibi çok önemli yarıntılar Ön Bilgilendirme formunda yazılıdır.

Ön Bilgilendirme Form içeriği

1-) Ön ödemeli konut satış sözleşmesi kurulmadan en az bir gün önce aşağıdaki hususları içeren, en az on iki punto büyüklüğünde, anlaşılabilir bir dilde, açık, sade ve okunabilir şekilde düzenlenen ön bilgilendirme formunun tüketiciye verilmesi zorunludur:

a) Satıcının adı veya unvanı, açık adresi, telefon numarası ve varsa MERSİS numarası ile diğer iletişim bilgileri,

b) Sözleşme konusu konuta ilişkin bağımsız bölümün yer aldığı ada, parsel, blok, konum, kat ve benzeri temel nitelik bilgileri ile 2/11/1985 tarihli ve 18916 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine göre belirlenen bağımsız bölüm net ve brüt alanları,

c) Konutun tüm vergiler dâhil Türk Lirası olarak peşin ve taksitli toplam satış fiyatı; varsa teslim ve diğer masraflara ilişkin bilgi,

ç) Varsa faiz miktarı ve faizin hesaplandığı yıllık oran,

d) Tüketicinin cayma ve sözleşmeden dönme hakkına ilişkin bilgiler,

e) Konutun teslim tarihi,

f) Verilecek teminata ilişkin bilgiler,

g) Yapı ruhsatının alınış tarihi,

ğ) Yönetim planına uygun olarak genel giderlere katılıma ilişkin bilgiler.

(2) Yukarıda yer alan bilgileri içeren ön bilgilendirme formuna ek olarak tüketiciye, bağımsız bölüm planı, vaziyet planı, kat planı ve mahal listesi verilir.

(3) Birinci ve ikinci fıkradaki bilgilerin yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye verilmesi zorunludur.

(4) Bu madde kapsamında ön bilgilendirme yapıldığına ilişkin ispat yükü satıcıya aittir.

YORUMLAR

  • 0 Yorum