Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmesi nedir?

Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmesi nedir?

Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmesi hakkında bilmeniz gerekenler, maketten konut alırken dikkat etmeniz gerekenlerin ayrıntıları.

Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmesi nedir?
Editor: Hakan A.
23 Mayıs 2018 - 08:01

Halk arasında maketten konut satışı olarak bilinen "Ön Ödemeli Konut" satışlarında yapılacak  Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmesi'nin yasal olarak geçerli olabilmesi için, noterde yapılması gerekir. Noterde yapılmayan sözleşmeler geçersizdir. Tüketicilerin ileride oluşacak olumsuz durumlarda kendilerini koruyabilmeleri, mağdur olmamaları için satış vaadi sözleşmesinin noterde yapılması ve yasada belirtilen içeriklerin olması gerekmektedir. Yapı ruhsatı alınmadan, tüketicilerle ön ödemeli konut satış sözleşmesi yapılamaz.

Ön Ödemeli Konut Satışı sözleşmesi kurulmadan en az bir gün önce ön bilgilendirme formunun tüketiciye verilmesi gerekir. Ön bilgilendirme formuna ek olarak bağımsız bölüm planı, vaziyet planı, kat planı ve mahal listesinin verilmesi zorunludur.

Sözleşmenin zorunlu içeriği 6502 sayılı Tüketici Kanunu'nda yer almaktadır. İçeriğin yasal olarak ilgili detaylar hakkında bilgi vermesi gerekmektedir. İçerik ile birlikte Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine göre belirlenen bağımsız bölüm net ve brüt alanlarının bulunması yasal olarak zorunludur.

Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmesi'nin zorunlu içeriği

Sözleşmenin nasıl ve ne şekilde kurulması gerektiğini yukarıda belirttik. Satıcı ile tüketici arasında konut satış sözleşme içeriğinin de yasalara uygun yapılması gerekiyor. Tüketicinin mağdur olmaması için sözleşme içeriğine dikkat etmesi gerekir.

1 - Ön ödemeli konut satış sözleşmesinin, en az on iki punto büyüklüğünde, anlaşılabilir bir dilde, açık, sade ve okunabilir bir şekilde yapılması, aşağıdaki bilgileri içermesi ve bir örneğinin tüketiciye verilmesi zorunludur:

a) Satıcının adı veya unvanı, açık adresi, telefon numarası ve varsa MERSİS numarası ile diğer iletişim bilgileri,

b) Tüketicinin adı, soyadı, açık adresi, telefon numarası ve varsa diğer iletişim bilgileri,

c) Sözleşmenin düzenlendiği tarih,

ç) Sözleşme konusu konuta ilişkin bağımsız bölümün yer aldığı ada, parsel, blok, konum, kat ve benzeri temel nitelik bilgileri ile Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine göre belirlenen bağımsız bölüm net ve brüt alanları,

d)  Konutun tüm vergiler dâhil Türk Lirası olarak satış fiyatı, varsa teslim ve diğer masraflara ilişkin bilgi,

e)  Konutun tüm vergiler dâhil Türk Lirası olarak toplam taksitli satış fiyatı; varsa teslim ve diğer masraflara ilişkin bilgi,

f)  Faiz miktarı ve faizin hesaplandığı yıllık oran ve sözleşmede belirlenen faiz oranının yüzde otuz fazlasını geçmemek üzere gecikme faiz oranı,

g) Tüketicinin temerrüde düşmesinin hukuki sonuçları,

ğ) Ön ödeme tutarı,

h) Ödeme planı ve ödemelerin yapılacağı banka ve hesap bilgileri,

ı) Cayma hakkının kullanılma şartları, süresi ve usulüne ilişkin bilgiler,

i) Sözleşmeden dönme hakkının kullanılma şartları, süresi, usulü ile tazminata ilişkin bilgiler,

j) Cayma ve sözleşmeden dönme bildirimlerinin yapılacağı açık adres bilgileri,

k) Verilen teminata ilişkin bilgiler,

l) Konutun teslim tarihi ve şekli,

m) Yapı ruhsatının alınış tarihi,

n) Konutun ortak giderlerine ilişkin bilgiler,

o) Tüketicilerin uyuşmazlık konusundaki başvurularını tüketici mahkemesine veya tüketici hakem heyetine yapabileceklerine dair bilgi.

(2) Peşin ödemede bulunulan ön ödemeli konut satış sözleşmelerinde birinci fıkranın (e), (f), (g), (ğ) ve (h) bentlerinde yer alan hükümler aranmaz.

YORUMLAR

  • 0 Yorum