Ön Ödemeli Konut satışı nedir?

Ön Ödemeli Konut satışı nedir?

Konut alacakları yakından ilgilendiren terimlerden birisi Ön Ödemeli Konut satışıdır. Ön Ödemeli Konut satışı nedir? hakkında bilmek istediğiniz her şey Emlak Rehberi bölümümüzde.

Ön Ödemeli Konut satışı nedir?
Editor: Hakan A.
23 Mayıs 2018 - 07:50 - Güncelleme: 23 Mayıs 2018 - 08:02

Ön Ödemeli Konut Satışı; 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 46 ncı maddesi ile resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş, 27 Kasım 2014 tarihli resmi gazetede yayınlanan yönetmelikle ön ödemeli konut satışlarına ilişkin uygulama usul ve esaslar düzenlenmiştir.

Ön ödemeli konut satış sözleşmesi, adından da belli olduğu üzere henüz inşaat aşamasında, hafriyat aşamasında inşaatı tamamlanmamış konutların satışları için önceden ödemeleri yapılmış veya devam eden konutları kapsamaktadır. Günümüzde pek çok konut projesi ön ödemeli konut kapsamı içine girmektedir. Kısaca halk arasında maketten konut satışı da denmektedir. Yaygın bir şekilde Sat-Yap şeklinde de tanımlanmaktadır. 

6502 Sayılı Tüketici Kanunu'na göre Ön Ödemeli Konut Satışı " Tüketicinin konut amaçlı bir
taşınmazın satış bedelini önceden peşin veya taksitte ödemeyi, satıcının da bedelin tamamen veya kısmen ödenmesinden sonra taşınmazı tüketiciye devir veya teslim etmeyi üstlendiği sözleşme" şeklinde tanımlamaktadır.

Ön ödemeli konut satış sözleşmesi, kat irtifakı devrinin tüketici lehine tapu siciline tescil edilmesiyle birlikte yapılacak yazılı bir sözleşme şeklinde veya noterliklerde düzenleme şeklinde yapılan satış vaadi sözleşmesi ile kurulur. Aksi hâlde sözleşme geçersizdir. Satıcı, sonradan sözleşmenin geçersizliğini tüketicinin aleyhine olacak şekilde ileri süremez.

Satıcı, geçerli bir sözleşme yapılmış olmadıkça tüketiciden herhangi bir isim altında ödeme yapmasını veya tüketiciyi borç altına sokan herhangi bir belge vermesini isteyemez.
Yapı ruhsatı alınmadan, tüketicilerle ön ödemeli konut satış sözleşmesi yapılamaz.

Ön Ödemeli Konut Satış'ında satış sözleşmelerinin kanunlara uygun yapılması tüketicilerin mağdur olmaması açısından önemlidir. Aksi halde tüketici olası mağduriyet durumlarında hukuken haklarını arama konusunda zorluk yaşayacaktır. 

Ön Ödemeli Konut Satışı sözleşmesinde ön bilgilendirme formunun en az bir gün önce tüketiciye verilmesi gerekir. Sözleşmenin okunabilmesi için en az 12 punto büyüklüğünde yazılı olması ve kanunen içeriğinin tam ve eksiz yazılmış olması gerekmektedir. Ön bilgilendirme formu ile birlikte tüketiciye, bağımsız bölüm planı, vaziyet planı, kat planı ve mahal listesininde verilmesi zorunludur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum