Onlarca Yapı Denetim firmasına iptal şoku

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı çok sayıda Yapı Denetim şirketinin izin belgesini iptal etti. Karar Resmi gazete'de duyuruldu. İşte izin belgeleri iptal edilen o yapı denetim şirketleri...

Onlarca Yapı Denetim firmasına iptal şoku
Editör: Hakan A.
29 Haziran 2018 - 08:48

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye genelinde çok sayıda Yapı Denetim firması ile alakalı izin iptalleri yayımlandı. Karar bu sabah Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi. Konuyla alakalı Bakanlık kararı 29 Haziran tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Aydın İli, Nazilli İlçesi, M20B07C2D pafta, 1250 ada, 10 parsel üzerindeki 1001794 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Sahilkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi Fadime UZUNCA (Denetçi No: 19955, Oda Sicil No: 57837) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 16. İdare Mahkemesinin 20.04.2018 tarihli ve E. 2017/3442 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 10.12.2017 tarihli ve 30266 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Fadime UZUNCA hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin sebebiyet kaydı ile ilgili olan kısmının yürütülmesi 25.06.2018 tarihli ve 111318 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

16.05.2017 tarihli ve 11565 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile denetçi belgesi iptal edilen, Arsem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi Ali TATLI (Denetçi No: 5601, Oda Sicil No: 12891) tarafından, Ankara 7. İdare Mahkemesinin 2017/1794 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 28.02.2018 tarihli ve E.2017/1794-K.2018/373 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 21.05.2017 tarihli ve 30072 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Ali TATLI hakkında tesis edilmiş olan idarî işlem 25.06.2018 tarihli ve 111534 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 16. maddesinin 1. Fıkrasında “Yapı denetim kuruluşu, faaliyetine devam ettiği sürece 12’nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde asgari istihdam edilmesi gereken personeli, faaliyetine devam ettiği sürece çekirdek personel olarak istihdam etmek zorundadır. ....  Eleman eksikliği 90 takvim günü içerisinde giderilmediği takdirde, asgari sayıda çekirdek personeli istihdam edinceye kadar kuruluşun izin belgesi geçici olarak geri alınır.” hükmü gereğince eksik çekirdek personeli istihdam etmeyen;

Konya ilinde faaliyet gösteren 2863 dosya no’lu YENİ KITA Yapı Denetim Ltd. Şti. ve 1827 dosya no’lu MSY Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Kahramanmaraş ilinde faaliyet gösteren 2848 dosya no’lu MARKENT Yapı Denetim Ltd. Şti.,

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 2343 dosya no’lu AKAR Yapı Denetim Ltd. Şti.

Nevşehir ilinde faaliyet gösteren 1280 dosya no’lu FİLO Yapı Denetim Ltd. Şti.’lerine ait Yapı Denetim İzin Belgeleri Bakanlık Makamının 25.06.2018 tarih ve 111754 sayılı Olur'u ile geçici olarak geri alınmıştır.

Ankara ilinde faaliyet gösteren 398 belge no’lu KUTAY BİR Yapı Denetim Ltd. Şti.,

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 2431 belge no’lu ARDA Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Tekirdağ ilinde faaliyet gösteren 2028 belge no’lu ÇERKEZKÖY KENT Yapı Denetim Ltd. Şti.

Kocaeli ilinde faaliyet gösteren 1455 belge no’lu KENTSEL Yapı Denetim Ltd. Şti., Ordu ilinde faaliyet gösteren 1565 belge no’lu KARALAR Yapı Denetim Ltd. Şti.’leri ile ilgili olarak; 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 12’nci maddesinin ikinci fıkrası ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 12’inci maddesinin (a) bendinde yer alan yer alan hükümlere aykırı olarak, yukarıda yapılan açıklamalara istinaden amaç ve unvan değişikliği yaparak başka bir alanda faaliyet göstermeleri nedeniyle, 25.06.2018 tarih ve 111759 sayılı Makam Olur’una istinaden Yapı Denetim İzin Belgeleri iptal edilmiştir.

İstanbul İli, Kağıthane İlçesi, 247DY2B pafta, 8666 ada, 6 parsel üzerindeki 937565 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Parsyapı Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin denetim elemanı Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi Kemalettin ÇAMLI (Denetçi No: 1837, Oda Sicil No: 12765) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 8. İdare Mahkemesinin 22.05.2018 tarihli ve E.2017/3007-K.2018/1301 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden 13.04.2017 tarihli ve 30037 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Kemalettin ÇAMLI hakkında tesis edilmiş olan idari işlemin sebebiyet kaydı ile ilgili olan kısmı 22.06.2018 tarihli ve 106223 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İstanbul İli, Kağıthane İlçesi, 248DYIVC pafta, 7644 ada, 16 parsel üzerindeki 934854 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Parsyapı Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi Kemalettin ÇAMLI (Denetçi No: 1837, Oda Sicil No: 12765) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 8. İdare Mahkemesinin 22.05.2018 tarihli ve E.2017/3006-K.2018/1300 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 05.10.2016 tarihli ve 29848 sayılı sayılı Resmî Gazete ilanı ile Kemalettin ÇAMLI hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin sebebiyet kaydı ile ilgili olan kısmı 22.06.2018 tarihli ve 106828 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

16.05.2017 tarihli ve 11565 sayılı Makam Oluru ile denetçi belgesi iptal edilen, Parsyapı Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Kemalettin ÇAMLI (Denetçi No: 1837, Oda Sicil No: 12765) tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 8. İdare Mahkemesinin 22.05.2018 tarihli ve E.2017/3004-K.2018/1299 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, Kemalettin ÇAMLI hakkında, 21.05.2017 tarihli ve 30072 sayılı Resmi Gazete ilanı tesis edilmiş olan denetçi belgesinin iptali işlemi 22.06.2018 tarihli ve 106507 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

07.11.2016 tarihli ve 26113 sayılı Makam Oluru ile denetçi belgesi iptal edilen, Gök-Den Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Derviş ASLAN (Denetçi No: 3926, Oda Sicil No: 13839) tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 11. İdare Mahkemesinin 30.10.2017 tarihli ve E.2016/5270-K.2017/3407 sayılı “davanın reddi” kararına karşı davacı tarafça istinaf yoluna başvurulduğu, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesinin 30.03.2018 tarihli ve E.2018/102-K.2018/492 sayılı kararı ile “istinaf talebinin kabulüne ve dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, Derviş ASLAN hakkında, 15.11.2016 tarihli ve 29889 sayılı Resmi Gazete ilanı tesis edilmiş olan denetçi belgesinin iptali işlemi 21.06.2018 tarihli ve 110183 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 810570, 810627 ve 810652 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesiyle hakkında bir yıl içerisinde üç defa idarî para cezası uygulanması nedeniyle, 06.04.2017 tarihli ve 8305 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile “yeni iş almaktan cezası” verilen 12637 Ticaret Sicil No ile Elazığ Ticaret Odasına kayıtlı 1418 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Reyyan Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 11. İdare Mahkemesinin 03.11.2017 tarihli ve E.2017/1217-K.2017/3529 sayılı “davanın reddi” kararına karşı davacı tarafça istinaf yoluna başvurulduğu, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesinin 30.03.2018 tarihli ve E.2018/260-K.2018/491 sayılı kararı ile “istinaf talebinin kabulüne ve dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 13.04.2017 tarihli ve 30037 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Reyyan Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan idarî işlem 22.06.2018 tarihli ve 107100 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

Samsun İli, Terme İlçesi, 26.27.D pafta, 81 ada, 248 parsel üzerindeki 896815 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Ahenk Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin kuruluş ortağı Bülent AKBAŞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 14594, Oda Sicil No: 73935) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 16. İdare Mahkemesinin 31.05.2018 tarihli ve E.2018/434 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 31.12.2017 tarihli ve 30287 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Bülent AKBAŞ hakkında tesis edilmiş olan idari işlemin kuruluş ortağı ile ilgili olan kısmının yürütmesi 21.06.2018 tarihli ve 110384 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İzmir İli, Buca İlçesi, 21N-3D pafta, 10199 ada, 3 parsel üzerindeki 1129124 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 160306-Merkez Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 1489 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Karakalem Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından, Ankara 12. İdare Mahkemesinin 2017/1088 esasına kayden Bakanlığımız ve İzmir Valiliği aleyhine açılan davada, 15.12.2017 tarihli ve E.2017/1088-K.2017/3516 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 18.03.2017 tarihli ve 30011 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Karakalem Yapı Denetim Ltd. Şti. ve kuruluş ortağı Esat Cem ÇELİK (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 58872) hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemler 25.06.2018 tarihli ve 111427 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

YORUMLAR

  • 0 Yorum