ÖZAK Gayrimenkul’den bedelsiz sermaye...
Reklam

ÖZAK Gayrimenkul'den bedelsiz sermaye artırımı işlemi

ÖZAK Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) na yaptığı açıklamada bedelsiz sermaye artırımı işlemine ilişkin bildirim yaptı.

ÖZAK Gayrimenkul'den bedelsiz sermaye artırımı işlemi
Editor: Hatice Kolçak
17 Mayıs 2019 - 11:03
Reklam

ÖZAK GYO,  Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) na yaptığı açıklamada 114.000.000 TL için ortaklara bedelsiz hisse senedi verilmesine karar verildiğini bildirildi.

KAP'a yapılan açıklamada, Olağan Genel Kurul toplantısında alınan karar doğrultusunda kar dağıtım tablosunda belirtildiği gibi ilgili mevzuat gereği yapılan indirimler düşüldükten sonra ulaşılan dağıtabilir karın 114.000.000 TL'sinin sermayeye ilave edilmesine karar verildiği bildirildi.

ÖZAK GYO KAP açıklaması

Yönetim Kurulumuzun 08.05.2019 ve 2019-23 sayılı kararı ile,

"02.05.2019 tarihinde 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın yapıldığı, Şirketin Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hazırlanan konsolide finansal tablolarının aynen kabul edildiği, Kabul edilen finansal tablolar ile yasal kayıtlarında 31.12.2018 tarihi itibariyle 234.955.963,00 TL ve 120.065.079,34 TL net dönem karı oluştuğu, Şirket kar dağıtım politikası ve esas sözleşmesine göre hazırlanan kar dağıtım tablosunun genel kurulda aynen kabul edildiği, Kabul edilen kar dağıtım tablosunda belirtildiği gibi ilgili mevzuat gereği yapılan indirimler düşüldükten sonra ulaşılan dağıtabilir karın 114.000.000 TL'sinin sermayeye ilave edilmesine karar verildiği anlaşılmış olup,

1. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'inci maddesi ile Esas Sözleşme'nin 8'nci maddesinde yer alan hükümlere göre, genel kurulda alınan kararla sermayeye eklenmesi için ayrılan 114.000.000 TL'nin kullanılarak Şirketin çıkarılmış sermayesinin 1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 250.000.000 TL'den 364.000.000 TL'ye çıkarılmasına,

2. Artırılan 114.000.000 TL için ortaklara bedelsiz hisse senedi verilmesine,

3. Konuyla ilgili işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu'na izin başvurusunda bulunulmasına,

4. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görüş verildiğinde kararın tescil ve ilanına,

5. Kararın tescilini takiben sermayenin artırılması nedeniyle oluşan hissenin mevcut pay sahiplerine Şirketimiz sermayesine iştirakleri nispetinde kayden dağıtılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

Tasarruf sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgilerine sunarız."

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum