Paket Tur sözleşmelerine Covid-19 ayarı

Turizm sezonu yaklaşırken, hükümet Covid-19 salgını nedeniyle Paket Turlara ilişkin sözleşmenin feshine yönelik önemli bir yönetmelik yayımladı.

Paket Tur sözleşmelerine Covid-19 ayarı
Editör: Hakan A.
15 Mayıs 2020 - 00:50
Ticaret Bakanlığı, Paket Tur sözleşmeleri kapsamında Covid-19 salgını ile alakalı yeni bir yönetmelik yayımlandı. İlgili yönetmelik 15 Mayıs tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

Emlak Pencerem / Ekonomi Haberleri  - 15 Mayıs 2020 - İstanbul


YÖNETMELİK

Ticaret Bakanlığından: PAKET TUR SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİKMADDE 1 – 14/1/2015 tarihli ve 29236 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Covid-19 salgını nedeniyle sözleşmenin feshi


GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesi kapsamında yapılan bedel iadelerinin, fesih bildiriminin paket tur düzenleyicisi veya aracısına ulaşmasından itibaren on dört gün içerisinde yapılması esastır. Ancak, COVİD-19 salgını nedeniyle, 5/2/2020 tarihinden itibaren ifası öngörülen ve hava yolu ile ulaştırma içeren paket tur sözleşmelerine ilişkin bedel iadelerinde, paket tur düzenleyicisi veya aracısı tarafından hava taşıma işletmelerine ödenip belgelendirilen uçuş bedeli, uçuş yasağı kalktıktan sonraki altmışıncı günü izleyen on dört gün içerisinde katılımcıya iade edilir.

(2) Katılımcının bilgilendirilmesi ve açık onayının alınması koşuluyla, ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar hariç olmak üzere katılımcının ödemiş olduğu bedel, uçuş yasağı kalktıktan sonraki altmışıncı günü izleyen on dört gün içerisinde iade edilir.

(3) Katılımcının birinci veya ikinci fıkrayı tercih ettiğine ilişkin yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bilgilendirilmesi ve onayının alınmasında ispat yükü paket tur düzenleyicisi veya aracısına aittir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

15 Mayıs tarihli, 31128 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan paket tur sözleşmelerine dair en son yayımlanan yönetmeliğin detaylarını buradan inceleyebilirsiniz.

YORUMLAR

  • 0 Yorum