Planlı Alanlar İmar yönetmeliği önemli değişiklikler yapıldı

Planlı Alanlar İmar yönetmeliği kapsamında bu sabah yeni değişiklik yapılmasına dair önemli bir yönetmelik yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan Planlı Alanlar İmar yönetmelik değişikliği ayrıntıları haberimizde.

Planlı Alanlar İmar yönetmeliği önemli değişiklikler yapıldı
Editör: Hakan A.
27 Ekim 2018 - 08:08

Türkiye genelini kapsayan Planlı Alanlar İmar yönetmeliği kapsamında önemli bazı değişikliklere gidildi. İlgili karar bu sabah Resmi gazete'de yayımlanarak resmen yürülüğe girdi. 

Emlak Pencerem / Emlak Haberleri Merkezi - 27 Ekim 2018 - İstanbul


Bu sabah Resmi Gazete'de yer alan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği değişikliği ayrıntıları belli oldu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/7/2017 tarihli ve 30113 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (öööö) bendi ile (rrrr) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“öööö) Yapı kullanma izin belgesi: Yapının ruhsat eki projelerine uygun olarak tamamlandığını gösteren, yapının kullanımına izin veren, Ek-9’da yer alan forma uygun olarak düzenlenen, onaylı belgeyi,”

“rrrr) Yapı ruhsatı: Bir parselde, Ek-10’da yer alan forma uygun olarak bu Yönetmelikle öngörülen belgeler ile projelerin onaylanması sonrasında ilgili idaresince tanzim edilen, onaylı resmi izin belgesini,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(29) Bu fıkranın yürürlüğe girmesinden sonra ilk defa uygulama imar planı yapılan alanlardaki yoldan düşük olan parsellerde bina ±0.00 kotu; binanın oturacağı tabii zemindeki en düşük iki köşe kotunun ortalaması ile parselin cephe aldığı en yüksek yol arasındaki kot farkının 3.50 metreden fazla olması halinde; en düşük iki köşe kotunun ortalamasına göre belirlenir. Bu durumda bu Yönetmeliğin kotlandırmaya ilişkin diğer hükümlerinden bu fıkraya aykırı olmayan hükümleri uygulanır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin ekine ekte yer alan ekler eklenmiştir.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ayrıntılarını görmek için buraya tıklayın

YORUMLAR

  • 0 Yorum