Resmi Gazete 1 Nisan 2021 tarihli sayısında hangi kararlar var?

1 Nisan Resmi Gazete ile resmen yürürlüğe giren çok sayıda önemli karar, kanun maddeler, değişiklikler, tebliğler yayımlandı.

Resmi Gazete 1 Nisan 2021 tarihli sayısında hangi kararlar var?
Editör: Hakan A.
01 Nisan 2021 - 07:27
Türkiye genelini ilgilendiren pek çok önemli yönetmelik ve kararların yer aldığı Resmi Gazete 1 Nisan tarihli sayısı bu sabah yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi. Peki Bugün Resmi Gazete'de hangi önemli kararlar var?

Emlak Pencerem - Ekonomi Haberleri  - 1 Nisan 2021 - İstanbul


Her sabah ülke için önemli pek çok karar, kanun, yönetmelik, tebliğ ve pek çok konuda ayrıntılara yer verilen Resmi Gazete'nin1 Nisan 2021 Perşembe sabahı yayımlanan sayısında yer alan kararlar belli oldu.

01 Nisan 2021 Tarihli ve 31441 Sayılı Resmi Gazete


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
MİLLETLERARASI ANDLAŞMA


–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşmanın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3754)


CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkındaki Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3755)
–– 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 nci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişken Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3756)

YÖNETMELİKLER

–– Türk Silahlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Planının Gerçekleştirilmesi Maksadıyla Yapılacak Harcamalar İçin Verilen Avans ve Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Fren Gereklilikleri Hakkında Tarım ve Orman Araçlarının Tip Onayı ile İlgili Yönetmelik (AB/2015/68)’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Tarım ve Orman Araçlarının Çevresel ve Tahrik Ünitesi Performansına Yönelik Şartlar Hakkında Tip Onayı Yönetmeliği (AB/2015/96)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Tarım ve Orman Araçlarının Fonksiyonel Güvenlik Gereklilikleri Hakkında Tip Onayı Yönetmeliği (AB/2015/208)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Tarım ve Orman Araçlarının Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik (AB/167/2013)’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Yapım ve Genel Gereklilikleri Hakkında Tarım ve Orman Araçlarının Tip Onayı ile İlgili Yönetmelik (AB/1322/2014)’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik
–– Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Rüzgâr veya Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi Kurmak Üzere Yapılan Önlisans Başvurularına İlişkin Yarışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Elektronik Tebligat Sistemi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 2)
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/10)

YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI


–– Anayasa Mahkemesinin 10/3/2021 Tarihli ve 2018/35775 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları


İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesinden:
İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesinden:
İstanbul 29. Asliye Ceza Mahkemesinden
İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesinden:

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

2 KALEM ÇÖP KONTEYNERİ SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

TİCARET FONKSİYONLU İNŞAAT YAPTIRMAK SURETİYLE, (29) YIL SÜRELİ YAPIM KARŞILIĞI KİRALAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:

YANGIN İHBAR SİSTEMİ ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Kapadokya Havalimanı Müdürlüğünden:

KAYNAKÇI VE DÖKÜMCÜ ELBİSESİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

TAŞINMAZ KİRAYA VERİLECEKTİR
İstanbul İli Sultangazi Belediye Başkanlığından:

100 ADET İŞYERİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Ankara Beypazarı Azmak Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından:

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR
Aksaray Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünden:

GAYRİMENKULLER SATILACAKTIR
Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

HAM FABRİKA KISMINDAKİ BORULARIN SU JETİ İLE TEMİZLİĞİ HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Kars Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

395 x 349 x 211,5 mm WRAP AROUND OLUKLU MUKAVVA SATIN ALINACAKTIR
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

İPTAL İLANI
Ankara İli Çankaya Belediye Başkanlığından:

c - Çeşitli İlânlar

Adalet Bakanlığından:
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
Işık Üniversitesi Rektörlüğünden:
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
Milli Savunma Bakanlığından:
Sağlık Bakanlığından:
Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğünden:
Koç Üniversitesi Rektörlüğünden:
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:
İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğünden:
Ufuk Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Kültür ve Turizm Bakanlığından:

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
Resmî Gazete'nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde "T.C. Resmî Gazete" adıyla yerini almıştır.

YORUMLAR

  • 0 Yorum