Resmi Gazete 10 Şubat 2021 Çarşamba

Türkiye için kritik öneme sahip yeni yönetmelik ve kararlar ile Resmi Gazetenin 10 Şubat tarihli sayısında yer alan tüm bilgiler.

Resmi Gazete 10 Şubat 2021 Çarşamba
Editör: Hakan A.
10 Şubat 2021 - 07:38
Türkiye için kritik ve önemli kararların yer aldığı, yeni yönetmelik, tebliğ ve kararlar 10 Şubat tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Gazete'de yer alan tüm kararları haberimizden öğrenebilirsiniz.

10 Şubat 2021 Tarihli ve 31391 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARLARI–– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Kararlar

YÖNETMELİKLER

–– Ulusal Coğrafi Bilgi Sisteminin Kurulması ve Yönetilmesi Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 3531)


–– Coğrafi Bilgi Sistemlerine İlişkin Oluşturulan Kurullar ve Çalışma Heyetleri Hakkında Yönetmelik
–– Coğrafi Veri İzinleri Yönetmeliği
–– Coğrafi Veri Lisans Yönetmeliği
–– Bankaların Kıymetli Maden Alım Satımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Bankalarca Yapılacak Repo ve Ters Repo İşlemlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Dokuz Eylül Üniversitesi Sualtı Kültür Mirası ve Denizcilik Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ


ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI


–– Anayasa Mahkemesinin 29/12/2020 Tarihli ve 2016/3316 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 29/12/2020 Tarihli ve 2017/28373 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Resmî Gazete'nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde "T.C. Resmî Gazete" adıyla yerini almıştır.

YORUMLAR

  • 0 Yorum