Resmi Gazete 11 Mart 2021 Perşembe yönetmelik ve kararları

Resmi Gazete'de yayımlanan çok sayıda önemli karar ve yönetmeliklerin tamamını emlakpencerem.com üzerinden öğrenebilirsiniz.

Resmi Gazete 11 Mart 2021 Perşembe yönetmelik ve kararları
Editör: Hakan A.
11 Mart 2021 - 07:14
11 Mart sabahı Resmi Gazete yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi. Bugün Resmi Gazete yönetmelik ve önemnli kararları arasında çok sayıda yeni karar yer aldı.

Emlak Pencerem - Güncel Haberleri  - 11 Mart 2021 - İstanbul


Bu sabah yayımlanan Resmi Gazete'de yer alan önemli yönetmelik ve kararlar neler? Merak edenler için Türkiye'nin Resmi Gazetesi ve bugün yayımlanan çok sayıda karar.

11 Mart 2021 Tarihli ve 31420 Sayılı Resmi Gazete


YASAMA BÖLÜMÜ
KANUNLAR


7282 Arabuluculuk Sonucunda Yapılan Milletlerarası Sulh Anlaşmaları Hakkında Birleşmiş Milletler Konvansiyonunun Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

7283 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kalkınma İş Birliği Anlaşması ve Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına Dair Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
7284 Türkiye Cumhuriyeti Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Su Kaynakları Bakanlığı Arasında Su Alanında Mutabakat Zaptı ve Mutabakat Zaptında Değişiklik Yapılmasına Dair Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
7285 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
7286 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moritanya İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Balıkçılık ve Deniz Ekonomisi Alanında İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
7287 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cibuti Cumhuriyeti Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
7288 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Şili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
7289 Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Burundi Cumhuriyeti Hükûmeti Arasında Askerî Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
7290 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lesoto Krallığı Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

7291 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Üye Devletleri Arasında Yatırımların Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma ile Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Üye Devletleri Arasında Yatırımların Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma’nın 9/7’nci Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
7293 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Hükümeti Arasında Kültür Merkezlerinin Kuruluşu, İşleyişi ve Faaliyetlerine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
7294 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi Sekretaryası Arasında Ankara Girişiminin Uygulanmasına İlişkin Anlaşma ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi Sekretaryası Arasında Ankara Girişiminin Uygulanmasına İlişkin 4 Nisan 2016 Tarihinde Bonn’da İmzalanan Anlaşmayı Değiştiren Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
7295 Yirmi Sekizinci Taraflar Toplantısında Üzerinde Mutabakata Varılan Montreal Protokolüne Yönelik Değişikliğin (Kigali Değişikliği-2016) Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
7296 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ürdün Haşimi Krallığı Hükümeti Arasında Gemiadamı Belgelerinin Karşılıklı Tanınmasına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

TBMM KARARI

1280 Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Tüm Yönleriyle Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına Dair Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER


–– Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Jandarma Genel Komutanlığı Personelinin Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
–– Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliği
–– Basın İlân Kurumu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI


–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2017/68 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/46 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2017/70 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/47 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2018/46 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/48 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2017/79 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/49 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2018/2 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/50 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2018/17 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/51 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2018/19 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/52 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2018/25 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/53 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2018/35 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/54 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2017/74 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/55 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2018/58 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/56 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2018/64 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/57 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2017/9 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/58 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2018/4 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/59 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2019/7 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/60 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2017/66 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/61 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2017/71 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/62 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2018/76 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/63 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2019/70 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/64 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2017/73 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/65 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2017/77 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/66 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2018/65 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/67 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2018/21 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/68 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2018/22 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/69 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2018/33 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/70 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2018/41 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/71 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2017/85 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/72 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2018/57 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/73 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2018/60 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/74 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları


Diyarbakır 11. Asliye Ceza Mahkemesinden:

Rize 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:

İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesinden:

İstanbul 31. Asliye Ceza Mahkemesinden:

İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesinden:

İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesinden:

İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesinden:

Gaziosmanpaşa 2. Asliye Ceza Mahkemesinden:

Kütahya 3. Asliye Ceza Mahkemesinden:

İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesinden:

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

1000 ADET (Ø860 MM) MONOBLOK TEKERLEK SATIN ALINACAKTIR

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

95 KALEM ANATOMİ LABORATUVARI MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

TAHMİL TAHLİYE HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Ankara Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

ELFA SU PÜSKÜRTME BAŞLIĞI DÖKÜM, TALAŞLI İMALATI VE MONTAJI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Ankara Makina Fabrikası Müdürlüğünden:

GEBZE DİLOVASI DOĞALGAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALİ, EKİPMANLAR VE TAŞINMAZLARIN ÖZELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA İHALE İLANI

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

904 ADET MONOBLOK TEKERLEK SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

c - Çeşitli İlânlar

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası Anonim Şirketinden:

İçişleri Bakanlığı YİKOB Dairesi Başkanlığından:

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Sağlık Bakanlığından:

Adalet Bakanlığından:

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden:

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Türkiye Ekonomi Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
Resmî Gazete'nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde "T.C. Resmî Gazete" adıyla yerini almıştır.

YORUMLAR

  • 0 Yorum