Resmi Gazete 18 Şubat 2021 Perşembe

Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan önemli kararlar neler?

Resmi Gazete 18 Şubat 2021 Perşembe
Editör: Hakan A.
18 Şubat 2021 - 00:26
Resmi Gazete'nin 18 Şubat 2021 tarihli sayısı yayımlandı. Peki bugün hangi önemli kararlar, tebliğler ve yönetmelikler neler belli oldu.

18 Şubat 2021 Tarihli ve 31399 Sayılı Resmi Gazete


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER


–– Nükleer Düzenleme Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği
–– Devlet Malzeme Ofisi Memurları Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Devlet Malzeme Ofisi Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Devlet Malzeme Ofisi Sözleşmeli Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Devlet Malzeme Ofisi Sözleşmeli Personeli Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Bilgisayar Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–– Elektrik Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliğinin Unvanının Değiştirilmesi ve Hizmet İhracatçıları Birliği Kurulmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2018/3)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: İhracat 2021/1)

YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI


–– Anayasa Mahkemesinin 12/1/2021 Tarihli ve 2016/78497 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 22/1/2021 Tarihli ve 2018/13422 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Resmî Gazete'nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde "T.C. Resmî Gazete" adıyla yerini almıştır.

YORUMLAR

  • 0 Yorum