Resmi Gazete 24 Mart alınan önemli kararlar, yeni yönetmelikler neler?

Bu sabah yayımlanan 24 Mart tarihli Resmi Gazete'de hangi önemli kararlar ve yönetmelikler yer aldı? Bugün Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı kararları, tebliğler, önenli kararlar neler?

Resmi Gazete 24 Mart alınan önemli kararlar, yeni yönetmelikler neler?
Editör: Hakan A.
24 Mart 2021 - 08:12
Her sabah çok sayıda önemli karar ve yönetmelik ile yeni tebliğler yayımlanan Resmi Gazete'nin bugünki sayısı yürürlüğe girdi. Peki Resmi Gazete'de hangi önemli yönetmelik, karar ve diğer veriler yer aldı? Merak edenler için 24 Mart Çarşamba günü yürürlüğe giren Resmi Gazete kararlarının tamamı.

Emlak Pencerem - Güncel Haberler  - 24 Mart 2021 - İstanbul


İşte bu sabah yayımlanan Resmi Gazete ile duyurulan önemli karar ve yönetmeliklerin ayrıntıları. Bugün 24 Mart 2021 Tarihli ve 31433 Sayılı Resmi Gazete'de yer alan tüm kararları aşağıdan inceleyebilirsiniz.


YASAMA BÖLÜMÜ
KANUNLAR


7305 Güneydoğu Avrupa Çokuluslu Barış Gücü Anlaşmasına Ek Altıncı Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
7306 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

7307 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Filistin Devleti Hükümeti Arasında Güvenlik İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
7308 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Standardizasyon, Uygunluk Değerlendirmesi, Akreditasyon ve Metroloji Bölgesel Enstitüsü Tüzüğünün 5.4.1.10 Maddesinin Tadiline İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
7309 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kendi Sınırları Dahilinde ve Ötesinde Tarifeli Hava Hizmetlerine İlişkin İkili Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
7310 Türkiye Cumhuriyeti ve Bosna-Hersek Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna ve Anlaşmanın Protokol ve Eklerine İlişkin Değişikliklerin Cumhurbaşkanınca Doğrudan Onaylanmasına Dair Yetki Verilmesine İlişkin Kanun
7311 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Nikaragua Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
7312 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Paraguay Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Dostluk ve İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
7313 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kenya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji ve Hidrokarbon Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
7314 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Çad Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Teknik ve Kalkınma İş Birliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun


TBMM KARARI

1281 Küresel İklim Değişikliğinin Etkilerinin En Aza İndirilmesi, Kuraklıkla Mücadele ve Su Kaynaklarının Verimli Kullanılması İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine Dair Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARI


–– Van İli, Çaldıran ve Muradiye İlçeleri Sınırları İçerisinde Bulunan Hıdırmenteş ve Çiçekli Gölü Besleme Havzası Potansiyel Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Değerlendirilmesi Sonucunda, Bazı Alanların Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3740)

YÖNETMELİKLER

–– Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 3739)
–– Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Halı-Kilim ve El Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– İstanbul Üniversitesi Biyoteknoloji ve Genetik Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2021 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ
–– Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2021 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ
–– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 527)
–– 5/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/20)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021/11)
–– 5/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/21)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021/12)
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/8)
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/12)
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/13)

YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI


–– Anayasa Mahkemesinin 24/9/2020 Tarihli ve E: 2018/27, K: 2020/49 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 24/9/2020 Tarihli ve E: 2019/23, K: 2020/50 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 12/11/2020 Tarihli ve E: 2018/162, K: 2020/66 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 25/2/2021 Tarihli ve 2018/34092 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 25/2/2021 Tarihli ve 2018/35900 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları


İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesinden:
Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:
Ankara 30. Asliye Ceza Mahkemesinden:
Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:
Gaziosmanpaşa 19. Asliye Ceza Mahkemesinden:

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

TAŞINMAZ SATILACAKTIR
Van İli İpekyolu Belediye Başkanlığından:

10 YIL SÜRELİ GELİR PAYLAŞIM MODELİ İLE GÜNEŞ ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALİ YAPIMI/KURULUMU İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Malatya İli Pütürge Belediye Başkanlığından:

TAŞINMAZ SATILACAKTIR
Ordu İli Gülyalı Belediye Başkanlığından:

YAPIM VEYA ONARIM KARŞILIĞI KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR
İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğünden:

GAYRİMENKULLER SATILACAKTIR
Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MİNERALLİ SU ARAMA VE İŞLETME SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR
Osmaniye İl Encümeni Başkanlığından:

c - Çeşitli İlânlar

Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğünden:
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğünden:
Kültür ve Turizm Bakanlığından:

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
Resmî Gazete'nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde "T.C. Resmî Gazete" adıyla yerini almıştır.

YORUMLAR

  • 0 Yorum